PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly ze středověké literatury - OPBG2G132B
Anglický název: Selected Chapters from Medieval Literature
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (13.09.2019)
Cílem semináře je seznámit studenty s německou středověkou literaturou, s jejím vývojem od jejího počátku až do konce středověku. Studenti se obeznámí s nejdůležitějšími směry středověké literatury a s nejvýznamnějšími autory a díly. Raný středověk: zaklínadla, požehnání, hrdinský zpěv Hildebrandslied, Wessobrunner Gebet, Muspilli, Heliand, Otfridova Kniha evangelií (Evangelienbuch), Ludwigslied. Vrcholný středověk: Die Kaiserchronik, předdvorská epická lit. - Alexanderlied, špílmanský epos, začátky minnesangu (Der von Kürenberg), Walter von der Vogelweide. Dvorský epos - Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg. Hrdinský epos Nibelungenlied. Pozdní stredověk: Der Stricker - bispel, humorné příběhy, Wernher der Gartenaere (Meier Helmbrecht). Konrad von Würzburg. Frauenlob. Mystika (Mechtild von Magdeburg, Meister Eckhart). Jako poslední bude interpretováno dílo Jana ze Žatce (Johannes aus Saaz) Der Ackermann aus Böhmen, který jiz představuje přechod k humanizmu.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (13.09.2019)

1. GLOSIKOVÁ, V., JIČÍNSKÁ, V. Anthologie der deutschen Dichtung. Mittelalter, Humanismus, Reformationszeit, Barock. Band I., Praha : 2007. ISBN 978-80-7290-289-7.

2.VÍZDALOVÁ, Ivana. Soumrak a prsten. Germánské ságy o bozích a hrdinech. Praha : 2000. ISBN 80-242-0459-2.

3. BONA, K. Althochdeutsches Lesebuch. Frankfurt a/M : 1973. ISBN 3-425-06007-4.

4. BAUMANN, B.; OBERLE, B. Deutsche Literatur in Epochen. Ismaning : 1985. ISBN 3-19-001399-3.

5. METZLER, J.B. Deutsche Literaturgeschichte. Weimar : 1994. ISBN 3-476-01286-7.

6. ENOKSEN, L.M. Runy. Brno : 2003. ISBN 80-7341-133-4.

7. SPÁČILOVÁ, L.; WOLFOVÁ, M. Germánská mytologie. Praha : 1996. ISBN 80-7198-138-9.

8. STURLUSON, S. Edda a Sága o Ynglinzích. Praha : 2003. ISBN 80-7203-458-8.

9. VLČKOVÁ, J. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Praha : 1999. ISBN 80-85983-91-5.

10. PAVERA, L.; VŠETIČKA, F. Lexikon literárních pojmů. Olomouc : 2002. ISBN 80-7182-124-1.

11. BORRIES VON, E. und E. Deutsche Literaturgeschichte. Bd. I. München : 1991. ISBN 3-423-033411.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (30.09.2020)

1. - Lorscher Bienensegen; Gegen Rähe; Nesso-Spruch

2. - Das Muspilli; Heliand

3. - Das Ludwigslied

4. - Minnelieder

5. - Wolfram von Eschenbach: Parzival (Ausschnitt)

6. - Gottfried von Straßburg: Tristan und Isolde (Ausschnitt)

7. -  Hartmann von Aue: Der arme Heinrich (Ausschnitt)

8. -  Wernher der Gartenaere: Helmbrecht (Ausschnitt)

9. -  Oswald von Wolkenstein (Lyrik)

10. - Der Stricker: Der Pfaffe Amis

11. - Johannes von Saaz: Der Ackermann aus Böhmen

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (31.10.2019)

Požadavky: účast 80%, interpretace vybraných lit. textů.

Na získání zápočtu jsou tři pokusy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK