PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Literatura I (750-1700) - OPBG2G112A
Anglický název: Literature I (750-1700)
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 50 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Prerekvizity : OPBG2G108A
Je prerekvizitou pro: OPBG2G116A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (03.10.2021)
Cílem kurzu je zprostředkovat studentům přehled o německy psané literatuře na dobovém kulturním pozadí a v evropském kontextu od počátku do období baroka. Obsahové zaměření přednášky: Památky germánské doby. Raný středověk. Historické a duchovní klima. Kulturní centra a nositelé kultury. Karolínská renesance. Otonská renesance. Klunyjské hnutí. Zárodky náboženského dramatu. Předdvorský epos. Vrcholný středověk. Vymezení, evropský kontext. Epos dvorský a hrdinský. Lyrika: Minnesang, Spruchdichtung, vagantská poezie. Představitelé jednotlivých žánrů. Pozdní středověk. Scholastika a mystika. Kulturní centra a nositelé kultury. Lyrika a Meistersang, epika, didaktické písemnictví, počátky německé prózy, duchovní drama, masopustní hry. Renesance-humanismus-reformace. Centra a představitelé. Luther. Didaktická a "bláznovská" literatura. Podoby dramatu. Knížky lidového čtení. Baroko. Proměny žánrů. Hlavní představitelé barokní literatury. Obsahové zaměření semináře: Seznámení s vybranými texty daného období. Analýza a interpretace textů (např. Germánské ságy, Minnesang, tvorba Jana ze Žatce, "bláznovská" literatura, Fastnachtspiel, barokní lyrika a epika apod.).
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (13.09.2019)

1. GLOSIKOVÁ, V., JIČÍNSKÁ, V. Anthologie der deutschen Dichtung. Mittelalter, Humanismus, Reformationszeit, Barock. Band I., Praha : Nakladatelství PedF UK, 2007. ISBN 78-80-7290-289-7.

2. VÍZDALOVÁ, Ivana. Soumrak a prsten. Germánské ságy o bozích a hrdinech. Praha : Euromedia Group, 2000. ISBN 80-242-0459-2.

3. BONA, K. Althochdeutsches Lesebuch. Frankfurt a/M : 1973. ISBN 3-425-06007-4.

4. SCHLAFFER, H. Die kurze Geschichte der deutschen Literatur. München, Wien : Carl Hauser Verlag, 2002. ISBN 3-446-20149-1.

5. RÖTZER, H.G. Geschichte der deutschen Literatur. Bamberg : Buchners Verlag, 1995. ISBN 3-7661-4185-61995.

6. CRAMER, T. Geschichte der deutschen Literatur im späten Mittelalter. München : Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1990. ISBN 3-423-04553-3.

7. KLÖCKNER, K. Texte und Zeiten. Deutsche Literaturgeschichte. Berlin : Cornelsen Verlag, 1995. ISBN 3-464-61803-X.

6. SORENSEN, B. A. Geschichte der deutschen Literatur. Band I. Vom Mittelalter bis zur Romantik. München : C.H.Beck´sche Verlagsbuchhandlung, 1997. ISBN 3-406-42016-8.

7. BAUMANN, B.; OBERLE, B. Deutsche Literatur in Epochen. 2. aktual. vyd. Ismaning : Max Hueber Verlag, 1996. ISBN 3-19-001399-3.

8. WEHRLI, M. Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter: von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Sonderausgabe. Stuttgart : Reclam, 1997. ISBN 3-15-010431-9.

9. WETZEL, Ch. Lexikon der Autoren und Werke. Stuttgart : Ernst Klett Schulbuchverlag, 1986. ISBN 3-12-347480-1.

10. ROTHMANN, K. Kleine Geschichte der deutschen Literatur. 19., erweiterte Auflage. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2009. ISBN 978-3-15-017676-4.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (30.09.2020)

Literatura I - přednáška

1. – Germanische Dichtung und historischer Kontext

2. – Das Mittelalter -  Gliederung; Althochdeutsche Literatur

3. – Frühmittelhochdeutsche Geistlichen- und Spielmanndichtung  

4. – Mittelhochdeutsche Ritterdichtung I

5. – Mittelhochdeutsche Ritterdichtung II

6. – Bürgerliches Spätmittelalter

7. – Der deutsche Frühhumanismus

8. – Humanismus - Renaissance im deutschen Sprachraum

9. – Reformation im deutschen Sprachraum

10. – Die Dichtung des Barocks

11. – Die Entwicklung des Roman und des Dramas in der Barockzeit

 

 

Literatura I - seminář

1 – Verteilung der Themen für die Referate; Merserburger Zaubersprüche

2. – Das Hildebrandslied

3. – Das Wessobruner Schöpfungsgedicht, Das Evangelienbuch (Otfrid von Weißenburg)

4. – Referate (ad: Heldensagen, Göttersagen)

5. – Das Nibelungenlied (Auszüge)

6. – Das Nibelungenlied (Auszüge)

7. – Referate (ad: höfische Epik)

8. – Johannes von Saaz: Der Ackermann aus Böhmen

9. –  Referate (ad: Humanismus, Reformationszeit)

10.– Lyrik der Barockzeit

11.– Referate (ad: Dichtung der Barockzeit)

 

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (30.09.2020)

Požadavky:

- účast 80%,

- interpretace vybraných lit. textů,

- příprava referátu,

- test (zkouška)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK