PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení III - OPBG2G109A
Anglický název: Practical Language III
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 44 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
MA Clemens Kafka, BA, M.A.
Prerekvizity : OPBG2G105A
Je prerekvizitou pro: OPBG2G113A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (17.09.2021)
V jazykových cvičeních se na základě běžných textů studenti zabývají vybranými gramatickými jevy německého jazyka, jazyková cvičení zároveň podporují rozvoj všech čtyř komunikativních dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní). V centru pozornosti je zlepšení vyjadřovacích schopností studentů v oblasti gramatiky a slovní zásoby, cílem je postupné dosažení úrovně B2+. Nad rámec procvičování gramatických jevů určených pro všechny seminární skupiny poskytují jazyková cvičení také možnost věnovat se individuálním potřebám jazykového zdokonalování jednotlivých studentů. Gramatika: vedlejší věty příslovečné, dvoučlenné spojovací výrazy, verbonominální konstrukce, vedlejší věty přívlastkové, práce s textem. Tematické okruhy: počasí, popisování osob, život v německy mluvících zemích; aktuální autentické texty z denního a dalšího periodického tisku.
Literatura
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (16.09.2018)
 • Dusilová, D. et al. Sprechen Sie Deutsch?: učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Praha: Polyglot, 1999. ISBN 9788086195056. (díl 4)
 • Koithan, Ute [et al.]: Aspekte 2. Mittelstufe Deutsch. Langenscheidt Verlag : München 2006. ISBN: 978-3-468-47484-2
 • Kolečková, Olga a Thomas Haupenthal. Vazby německých sloves s podstatnými jmény. Vyd. 2. Praha: Polyglot, 2003, 181 s. ISBN 80-86195-23-6.
 • Kolečková, Olga. a kol. Německá synonymní slovesa: výklad, cvičení, řešení: podle nových pravidel německého pravopisu. Vyd. 2., přeprac. Praha: Polyglot, 1999. ISBN 9788086195070.
 • Kolečková, Olga a Thomas Haupenthal. Německé idiomy v praxi. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2002. ISBN 9788086195162.
 • Menzel, F.; Heřmanová-Menzelová, R. Tematická učebnice němčiny. Jihlava : Jazyková škola Jihlava, 2002.
 • Aktuální autentické texty z denního a dalšího periodického tisku.
Sylabus - němčina
Poslední úprava: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. (21.09.2020)
  1. Relativsätze, Zweiteilige Konnektoren
  2. Zweiteilige Konnektoren
  3. Präpositionen im 2., 3. und 4. Fall
  4. Modalsatz
  5. Konzessivsatz
  6. Steigerung der Adjektive und Attribute
  7. Bildung von Adjektiven mit Suffixen
  8. Futur i
  9. Temporalsatz
  10. Zeitebenen
  11. Nomen-Verb-Verbindungen

12. Abschlussveranstaltung

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (07.09.2018)

80%ní docházka. Pravidelné odevzdávání domácích úloh, aktivní účast na seminářích, úspěšné absolvování testu (3 pokusy).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK