PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Výběrová přednáška A - ON2305401
Anglický název: Facultative Lecture A
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Třída: Volitelné předměty UZ
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (25.04.2018)
Volitelné přednášky slouží jako doplňující k základnímu kurzu Obecných dějin. Viz Výběrová přednáška A - OB2305123 Témata Výběrových přednášek I se každoročně obměňují, takže si je mohou studenti zapisovat opakovaně. Viz http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/studenti/volitelne-kurzy/aktualni/.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (25.04.2018)

Viz Výběrová přednáška A - OB2305123

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (25.04.2018)

Dle tématu přednášky. Viz http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/studenti/volitelne-kurzy/aktualni/.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (25.04.2018)

Výběrová přednáška A - OB2305123.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (25.04.2018)

Dle tématu - viz http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/studenti/volitelne-kurzy/aktualni/.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (29.10.2019)

Aktivní účast ve výuce a dále dlle požadavků vyučujícího.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK