PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Historická exkurze - ON2305124
Anglický název: Historical Excursion
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [DS]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ON2305244
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Záměnnost : ON2305244
Je neslučitelnost pro: ON2305244
Je záměnnost pro: ON2305244
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (29.12.2011)
Cílem kurzu je rozšířit znalosti posluchačů získané při přednáškách a seminářích. Samotná exkurze probíhá ve třech fázích. V první, přípravné jsou posluchači seznámeni s programem exkurze. Pracují s odbornou literaturou a prakticky uplatňují vědomosti a dovednosti získané v jednotlivých kurzech studia historie. Během exkurze prezentují výsledky své práce a získávají další poznatky. Ve třetí fázi korigují své představy s realitou poznanou v průběhu exkurze. Získané poznatky a dovednosti uplatňují ve svém dalším studiu a v odborné přípravě na povolání vyplývající z profilu absolventa bakalářského studia. Každý rok se vypisuje 5-6 různých domácích i zahraničních exkurzí, z nichž si studenti mohou vybrat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK