PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Proseminář z českého jazyka - OKBC2C101A
Anglický název: Czech Teach-in
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OKBC2C106A
Je záměnnost pro: OPBC2C101A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (13.09.2019)
Seminář zaměřený na procvičování českého pravopisu a strukturních jazykových rozborů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (13.09.2019)

Bezpečné ovládnutí českého pravopisu; upevnění a systemizace poznatků o struktuře jazyka získaných na základní a střední škole a jejich aplikace v úlohách analytického typu.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. (28.09.2020)

Platné pro studující kombinovaného studia (dr. Janečka): Výuka bude probíhat hybridně pomocí prostředí moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4251

Tam budou studujícím distribuovány komentované prezentace a další výukové materiály.

Metody práce: samostudium zadané literatury, plnění průběžně zadávaných úkolů, jejich kontrola pomocí moodle

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (13.09.2019)

GREPL, M.; KARLÍK, P. Skladba češtiny. Cvičení a výklad. Praha: ISV, 1999.

ČECHOVÁ, M.; HAUSER, P.; HOŠNOVÁ, E.; STYBLÍK, V. Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN, 2004.

ADAM, R., a kol. Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem). Praha: Karolinum, 2014 (online: pdf).

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha: Fortuna, 2005. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (13.09.2019)

Požadavky k zápočtu: Docházka do semináře, aktivní práce v semináři, závěrečný písemný test. Test je v případě neúspěchu možno dvakrát opakovat. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK