PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Metody a techniky Dv II - OKB7315353
Anglický název: Methods and Techniques of Drama in Education I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 9 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OK0615287
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Radmila Svobodová
doc. Mgr. Radek Marušák
Záměnnost : OB7315353
Anotace -
Poslední úprava: SVOBODO/PEDF.CUNI.CZ (08.05.2012)
Anotace: Kurs je pokračováním kurzu Metody a techniky dramatické výchovy I. Jeho náplní je analýza strukturovaných celků, jejich stavby a jednotlivých technik, možnosti jejich variací, specifika práce s touto vyučovací metodou. Dále tvorba nových výukových dramat na aktuální témata z osnov 1. stupně ZŠ, včetně jejich realizace a komplexního teoretického rozboru.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SVOBODO/PEDF.CUNI.CZ (08.05.2012)

Cílem předmětu Metody a techniky DV. II. je hloubková analýza strukturovaných dramat, na základě znalostí a dovedností z kurzu Metody a techniky DV I, a zvládnutí tvorby vlastních strukturovaných dramat na teoretické a praktické úrovni.

Literatura -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Koťátková, S. a kol.........Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, Praha 1998

Machková, E...................Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu, Praha 1996

Ulrychová,I..................Drama a příběh, DAMU Praha 2007

Metody výuky -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Radmila Svobodová (05.10.2016)

Zkouška z metod a technik DV

Dvojice studentů tvoří strukturované drama pro děti 1. stupně

téma:  z RVP / ŠVP

 

zkouška má tyto části:

 

1) Přípravu SD – tvoří dvojice společně- a následnou realizaci. Každý (z dvojice) se svou příp. půjčenou školní třídou. Čas:  2 vyuč. hod- 90 min. Průběh realizace zachytí každý vyučující sám v psané reflexi.

 

2) Dvojice po realizaci ve svých třídách udělá v SD úpravy a změny, které pokládá za dobré.

 

3) Po úpravách odešle SD partnerské dvojici a obdrží jejich. Každý (z dvojice) realizuje SD (které dostal, ale netvořil) se svou školní třídou, a  zachytí v reflexi jak to probíhalo. Reflexe se týká jednotlivých kroků i celku a stavby SD.

 

4) písemná část – zpracovává se buď se svým kolegou ve dvojici nebo samostatně – oboje možné:

       - obsahuje cíle dramatu (jak z oblasti DV, tak z oblasti výukové - osnovy)

   - obsahuje vše, co by stejně pokročilý učitel DV potřeboval k realizaci tohoto

                   dramatu (popis, fakta, obrázky, vyprávění atd.)

   - písemná příprava (možno ve dvojici) : obsahuje u každého kroku: - techniku

                                                                                                              - řešení prostoru

                                                                                                              - pomůcky

                                                                   - obsah kroku                                                                         -  instrukci

A dále každý vlastní (– píše se tedy nikoliv ve dvojici, ale každý sám):

- reflexe vlastní realizace SD vlastní dvojice ve své /půjčené třídě cca 1 strana textu, buď souhrnná reflexe, nebo u každého kroku – oboje možné

-  reflexe realizace SD partnerské dvojice ve své/ půjčené třídě cca 1 strana textu, buď souhrnná reflexe, nebo u každého kroku – oboje možné

 

BOD 1+2:

Prezentace vytvořených SD bude součástí náplně kurzu Mete II., je tedy třeba přinést SD a pomůcky k jeho realizaci, na setkání v LS.

 

BOD 4) 

Odevzdává se VYTIŠTĚNÉ nejpozději do 6.9.příslušného akademického roku. Toto datum odpovídá poslednímu termínu zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Anylýza konkrétních realizovaných strukturovaných dramat.

Specifika práce se strukturovaným dramatem.

Jednotlivé techniky, možnosti jejich variací a propojení.

Tvorba strukturovaných dramat studenty.

Realizace vlastních strukturovaných dramat studenty.

Teoretický rozbor a pedagogická reflexe realizovaných celků.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Kurz je určen pouze studentům, kteří absolvovali kurz Metody a techniky DV I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK