PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Dramatic. hry a improvizace - OKB7315151
Anglický název: Drama Games and Improvizations
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OK0615098
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Radek Marušák
Prerekvizity : OKB7315149
Záměnnost : OB7315151
Je záměnnost pro: OKB01N147B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)
V kurzu se studenti seznámí s hrami a cvičeními založenými na improvizaci,s dramatickou hrou a improvizací jako metodou zkoumání tématu, vytváření příběhu, práce na divadelním tvaru. Studenti poznají možnosti využití dramatických her a improvizací v osobnostně sociálním a uměleckém rozvoji dětí odpovídající věkové skupiny, zároveň sami získají dovednosti pro rolovou hru a improvizované jednání.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Cílem kurzu je vybavit studenty kompetencemi pro vlastní improvizované jednání a rolovou hru a zároveň poskytnout studentům zážitkové i metodologické zázemí pro nastolení, vedení a využití těchto metod výuky při práci s dětmi.

Literatura
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Way,B.: Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. ISV, Praha,1996.

Valenta, J.: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Hraní rolí ve výchově a vyučování (s hlavním zřetelem k výchovné dramatice). Dramatická výchovya a rozvoj sebevědomí. ISV nakladatelství, Praha 1995.

Valenta, J.: Metody a techniky dramatické výchovy.Agentura STROM, Praha 1997.

Disman, M.: Receptář dramatické výchovy. SPN, Praha 1976.

Koťátková, S.: Dramatická hra. In Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Karolinum, Praha 1998.

Macková, S.: Dramatická výchova ve škole.JAMU, Brno 1995.

Machková, E.: Viola Spolinová: Hry a cvičení opro divadlo. Tvořivá dramatika VIII, č.1.

Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. ARTAMA, Praha 1999

Svozilová, D.. Strukturovaná dramatická hra v kontextu dramatické výchovy. Tvořivá dramatika XI., č. 3.

Metody výuky
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Činnostní a prožitkové metody práce.

Vyvozování poznatků a souvislostí na základě vlastní společně zažité zkušenosti.

Práce s modelovými lekcemi.

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Zápočet: aktivní práce v semináři

Zkouška: písemná příprava jedné lekce a její obhajoba, diskuse nad vybraným tématem a tématy z odborného tisku

Sylabus
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Improvizace a rolová hra - rozvoj vlastních kompetencí pro hru.

Improvizace a dramtická hra jako prostředek osobnostně sociálního a uměleckého učení dětí.

Typy improvizací, jejich nastolení, vedení, reflexe.

Dramatická hra a improvizace v komplexně pojatých učebních celcích.

Dramatická hra a improvizace jako cesta k jevištnímu tvarování.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Kurz je přednostně určen pro studenty specializace dramatická výchova

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK