PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Hudební činnosti v MŠ II - OKB7308322
Anglický název: Music Activities in Kindergarten II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKB01H1G4B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout MikMikulas.pdf Noty - tance Viskupová Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
stáhnout NaProchazce.pdf Noty - tance Viskupová Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
stáhnout Ovecky.pdf Noty - tance Viskupová Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
stáhnout PracListyHudebniCinnosti.pdf Hudební činnosti v logopedické prevenci - pracovní listy Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
stáhnout PriletelaVrana.pdf Noty - tance Viskupová Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
stáhnout ProtokolKlasifikovanyZapocetHC.pdf podmínky zakončení předmětu Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
stáhnout TocimeKolecko.pdf Noty - tance Viskupová Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
stáhnout TukTuk.pdf Noty - tance Viskupová Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (18.04.2018)
Studenti jsou v předmětu vedeni k metodické práci v kompletním spektru hudebních činností (poslechových, hudebně pohybových, pěveckých a instrumentálních), a to v jejich autonomní podobě, kombinacích i v didaktické posloupnosti. Studenti získávají dovednost organizovat a zřetelně vést hudební činnosti přiměřené dětem předškolního věku a realizovatelné v MŠ. Pozornost se při výuce předmětu věnuje: • výběru a způsobu organizace hudebních činností s ohledem na psychomotorické schopnosti předškolních dětí a jejich rozvoj • motivaci a průběhu poslechových hudebních činností s prvky dramatické výchovy • pohybovým prvkům: pochod, chůze, poskok, cval a pohybová improvizace s hudebním doprovodem • kritériím výběru písní a říkadel v MŠ a různým způsobům jejich osvojení • nácviku ostinátních doprovodů hrou na tělo, jednoduché nástroje a Orffův instrumentář • osvojování pohybových prvků a choreografií • hudebním činnostem v logopedické prevenci - s akcentem na děti s narušenou komunikační schopností a s odlišným mateřským jazykem
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (18.04.2018)

Cílem předmětu je rozvoj hudebnosti studentů prostřednictvím komplexu hudebních činností a zvládnutí metodiky vedení hudebních činností v prostředí MŠ.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (18.04.2018)

viz Protokol k udělení klasifikovaného zápočtu v předmětu Hudební činnosti v MŠ II (soubor)

 

Prezentace vlastní pomůcky pro rytmický diktát (3-4 slova + obrázky)
Výběr vhodných slov pro rytmický diktát k předložené písni nebo říkadlu
Hra a zpěv jedné písně k hudebně pohybovým činnostem B. Viskupové, dle vlastního výběru
Hra na klavír nebo na flétnu k hudebně pohybové hře s dvěma kontrastními múzickými faktory
Prezentace vypracovaných Pracovních listů "Hudební činnosti v logopedické prevenci"
Vedení jedné činnosti dle Pracovních listů HČLP dle vlastního výběru
Prezentace pracovního listu pro děti (tematicky ke konkrétní písni dle vlastní volby)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK