PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Kurz výtvarné tvorby I - OB2321A04
Anglický název: Outdoor Artistic Activies I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [DS]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Hlavním posláním kurzu je rozrušit představy studentů o výtvarné práci v plenéru jako o "kurzu krajinomalby" v pojetí 19. století a nabídnout jim krajinu a přírodní i umělé prostředí jako duchovní, smyslový a výtvarný prostor pro osobní reflexi a její komparaci se sociálními a uměleckými kontexty počátku 21. století. Objevování skrytých podob skutečnosti (makro a mikro svět), celek, polodetail a detail), výtvarné experimenty a etudy, ústící do otevřených řad a návrhů projektů. Výtvarná dokumentace kresebná, malířská, fotografická a videotechnická, jejich analýza a využití jako inspiračního zdroje. Prezentace ucelené řady - základů projektu - po skončení kurzu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Cíl předmětu:
Prohloubení znalostí a představ o ztvárnění prostoru

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
CÍLEK, V.: Krajiny vnitřní a vnější. Dokořán, Praha 2002.
CÍLEK, V.: Makom. Kniha míst. Dokořán, Praha 2004.
CÍLEK, V., MUDRA, P., LOUŽEK,V. a kol.: Vstoupit do krajiny. Praha 2004.
ROESELOVÁ, V.: Námět ve výtvarné výchově. SARAH, Praha 1995.
ŠAMŠULA, P.: Obrazárna v hlavě 5. SPL Práce, Praha 2001
ŠAMŠULA, P.: Obrazárna v hlavě 6. SPL Práce, Praha 2002
ZHOŘ, I.: Proměny soudobého výtvarného umění. SPN, Praha 1992.
Monografie výtvarných umělců (např. J. Dubuffet, I. Ouhel, M. Šejn a další.).
Vlastivědné, historické, přírodovědné a ekologické publikace, vztahující se ke konkrétním místům kurzů.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Požadavky ke klas. zápočtu:
Aktivní účast na kurzu, odevzdání určeného počtu prací na odpovídající úrovni

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Klíčová slova:
Krajina, prostor, perspektiva, projekt, dokumentace, výrazové prostředky, záznam, studie, skica

Sylabus:
Výtvarné zpracování motivu krajiny (prostoru exteriéru) tradičním a jiným netradičním způsobem, jak po stránce formální (materiálové), tak formální

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK