PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sborová praxe I - OB2308269
Anglický název: Choir Rehearsal I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
Neslučitelnost : OB2308217
Záměnnost : OB2308217
Je neslučitelnost pro: OB2308217
Je prerekvizitou pro: OB2308274
Je záměnnost pro: OB2308217
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (12.09.2019)
Předmět, jehož náplní je členství ve velkém smíšeném fakultním sboru, navazuje na předcházející čtyři semestry sborové praxe, které studenti oboru sbormistrovství absolvovali v rámci oboru hudební výchova. Předmět soustřeďuje do praktického využití některé sbormistrovské disciplíny, především hlasovou výchovu ve sboru, základy taktovací techniky, hru partitur a práci s partiturou.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (12.09.2019)

BUČEK, M. Sborový zpěv I. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 138 s. ISBN 80-210-0201-8.
BUČEK, M. Sborový zpěv II. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 138 s. ISBN 80-210-0513-0.
KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru I/1. Praha : Karolinum,1988. ISBN 80-7184-556-6.
KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru I/2. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-557-4.
PECHÁČEK, S. Česká sborová tvorba 1980-1950. Praha :Univerzita Karlova v Praze- Pedagogická fakulta, 2002. 302 s. ISBN 80-7290-099-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (12.09.2019)

 

 

  • Podmínkou udělení zápočtu je průběžná bezpečná znalost studovaných skladeb, znalost zadaných děl zpaměti a pěvecká účast na koncertních vystoupeních školního tělesa. Předzpívání studovaného repertoáru u studentů, kteří se nezúčastnili koncertu.
  • Maximálně 3 absence za semestr. Neúčast na celém soustředění se počítá jako absence. Větší počet nezdůvodněných absencí může být důvodem k zadání seminární práce.
  • Rozezpívání sboru.
  • Vedení dílčí zkoušky sboru.
  • Účast na soustředění 5. a 6. 10., 10. 11. odpoledne, 8. 12. odpoledne.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (12.09.2019)

čt. 14. 11. v 19.30 koncert pro 1. lékařskou fakultu v kostele sv. Ignáce

pá 15. 11. v 18h v KC Novodvorská

ne 17. 11. v 19h Slavnostní koncert pro UK ke 30. výročí sametové revoluce

čt 12. 12. v 19h Adventní koncert PedF UK v Karolinu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (12.09.2019)

 Žádné -  u studentů oborového studia hudební výchovy nebo studentů 1.st. ZŠ specializace Hv. U zájemců z  ostatních oborů, event. fakult dobré hlasové předpoklady a schopnost čtení z not. Sborová nebo sólová praxe vítaná.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK