PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy z dějin české školy - OKB2314V31
Anglický název: Selected Topics of the Czech School History
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314102
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2013)
Cílem kurzu seznámit posluchače s vývojem školského systému v českých zemích, naučit je analyzovat školskopolitické dokumenty a vést je k porozumění vývojovým tendencím školství. Obsah: Školský systém v českých zemích, vznik, vývoj, reformní snahy.Vznik a vývoj UK, partikulární školy, tereziánská reforma, reforma středních škol 1849, reforma tzv. lidového školství 1869, školství v 1. republice, vývoj školství v 2. polovině 20. století
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2013)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti o škole jako instituci

Komparace historického a současného stavu

Scénáře možného dalšího vývoje školy jako instituce

Sylabus -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2013)

seznámení s problatikou historie školství a vzdělávání

práce s historickými dokumenty

rozhovor s pamětníkem

orální historie

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2013)

seminarni práce , prezentace , rozhovor s pamětníkem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK