PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z biochemie - O02309030
Anglický název: Biochemistry Laboratory Course
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [týdny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok5
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : ON2309018
Prerekvizity : O02309029
Záměnnost : ON2309018
Je neslučitelnost pro: ON2309018
Je záměnnost pro: ON2309018
Anotace
Poslední úprava: Erudio ()
V laboratorních cvičeních se studenti seznamují se základními technikami a postupy využívanými v biochemii. Kromě důkazů a stanovení významných skupin přírodních látek zabývají se také izolací látek z přírodního materiálu a zjišťováním chemických vlastností látek.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Šípal, Z. a kol.: Biochemie. Učebnice pro VŠ. Praha, SPN 1992.

Pospíšil,J.: Praktická cvičení z biochemie. Skriptum. Praha, SPN 1980.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK