PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současná vizuální kultura - YMSMK037PV
Anglický název: Contemporary visual culture
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Neslučitelnost : YMM01VR1, YMM02VR2
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (15.08.2019)
Cílem kurzu je uvedení do problematiky studia vizuální kultury. V první části kurzu se studenti seznámí s teoretickými, konceptuálními a metodologickými základy vizuálních studií. V navazující části bude pozornost věnována vybraným fenoménům současné vizuální kultury. Výklad nebude strukturován s ohledem na chronologii vývoje vizuálních médií či dějin obrazu, spíše se zaměří na představení různých metodologických přístupů k vizuální analýze. Smyslem kurzu je poskytnout studentům konceptuální a analytické nástroje, které jim pomohou rozvinout schopnost kritické reflexe a interpretace různých typů obrazů, vizuálních médií či objektů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK