PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
U. Eco: Sémiotika jako logika kultury - YMSMK030PV
Anglický název: U. Eco: Sémiotika jako logika kultury
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)
Cílem kursu je studující seznámit s dílem U. Eca a jeho základními aspekty vázanými na: a) sémioticky založenou teorii kultury b) kritické zkoumání uměleckého díla c) sociální a politickou kritiku.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Témata:

1) Úvod: U. Eco jako literát, publicista a sémiotik. Formování Ecovy sémiotické teorie v kontextu filosofie komunikace 20. století.

2) Otázka otevřeného díla. Role autora.

3) Sémiotická teorie kultury. Problém kódu.

4) Sémiotika a teorie kulturní směny.

5) Kýč, masová komunikace a sociální kritika.

6) Analýza fašismu a vytváření nepřítele.

7) Západní kultura jako kultura apokalypsy a integrace.

8) Sémiotika a rétorika: příklad Pražského hřbitova.

9) Sémiotika a filosofie jazyka.

10) Problém mezí interpretace. Příklad Borgesových textů.

11) Problém ikonismu.

12) Ecův obrat ke kognitivnímu realismu. Otázka historiografie sémiotiky.

13) U. Eco a J. Deely: od zkoumání kultury ke zkoumání živého.

Povinná literatura:
ECO, U.

  • Lector in fabula. Role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Praha: Academia. 2010. 290 s. 978-80-200-1828-1.
  • Meze interpretace. Praha: Karolinum. 2004. 330 s. 80-246-0740-9.
  • Teorie sémiotiky. Praha: Argo. 2014. 440 s. 978-80-257-0157-7.
  • Vytváření nepřítele a jiné příležitostné texty. Praha: Argo. 2013. 246 s. 978-80-257-0825-5.
  • Mysl a smysl: sémiotický pohled na svět. Praha: Moraviapress 2000. 183 s. 80-86181-36-7.

Doporučená literatura:
ECO, U.

  • Kant a ptakopysk. Praha: Argo. 2011. 486 s. 978-80-257-0377-9.
  • Otevřené dílo: forma a neurčenost v současných poetikách. Praha: Argo. 295 s. 2015. 978-80-257-1158-3.
  • Pražský hřbitov. Praha: Argo. 2011. 465 s. 978-80-257-0487-5.
  • Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington: Indiana University Press. 1985. 242 s. 0-153-35168-5.
  • Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo. 2006. 367 s. 80-7203-706-4.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Švantner, Ph.D. (21.09.2020)

V rámci přednášek vedených interaktivní formou je nepravidelně zařazena četba textů. Požadavkem pro získání zkoušky je odevzdání semestrální písemné práce.

2020:

Výuka bude probíhat online ve standardním čase kurzů v MS Teams, případně (při technických aj. problémech) v jiné aplikaci po domluvě. Základní podmínkou pro splnění kursu je pravidelná a aktivní účast na výuce, plnění průběžných semestrálních úkolů a tudíž i funkční internetové připojení, kamera a mikrofon.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK