PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář II. - YMSMK016P
Anglický název: Diploma Thesis Seminar II.
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)
Obsahem kurzu jsou prezentace individuálních projektů diplomových prací a diskuse nad otázkami vyplývajícími ze zpracování daných témat. Cílem kurzu je podpořit schopnost studujících jasně zformulovat problém, jehož řešení má být obsahem diplomové práce, zorientovat se v současném stavu bádání v dané oblasti, vymezit vlastní stanovisko, hypotézu a výzkumné otázky. Důraz bude kladen na určení relevantních postupů, metod a zdrojů, uplatňovaných při zkoumání.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Kapičiak, Ph.D. (11.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím 2. ročníku studijního programu Elektronická kultura a sémiotika, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (03.02.2021)

V případě nařízené distanční výuky předmět probíhá formou videokonferencí konaných v čase dle rozvrhu. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Literatura bude specifikována na základě aktuálně řešených diplomních projektů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Požadavkem pro získání zápočtu je aktivní účast studujících na seminářích, představení vlastního tématu DP (formou prezentace v rámci kurzu), dále vypracování osnovy diplomové práce a předložení části textu o rozsahu 15ns., zahrnující ucelenou analýzu některého z problémů zkoumaných v diplomové práci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK