PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Digitální média a společnost - YMSMK013P
Anglický název: Digital Media and Society
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)
Digitální média a společnost
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Kapičiak, Ph.D. (13.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím 1. ročníku studijního programu Elektronická kultura a sémiotika, a není proto možné si jej zapsat po webu. V případě zájmu o registraci kontaktujte garantku kurzu.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (03.02.2021)

Předmět je kombinací přednášek a seminářů. Součástí výuky jsou diskuse nad vybranými tématy, které předpokládají, aby si studenti předem nastudovali zadané kratší texty. 

V případě nutnosti přejít na distanční výuku kurz probíhá formou videokonferencí konaných v čase dle rozvrhu (přes platfromu ZOOM).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (16.03.2021)

Témata:
1) Vývoj komunikačních technologií v perspektivě sociálních věd.
2) Koncept informační a síťové společnosti. ICT a sociální nerovnost.
3) Internet a změny ve struktuře komunikace.
4) Neutralita internetu. Otevřenost vs. bezpečnost.
5) Proměny mediálního ekosystému: remediace, transmedialita, konvergence.
6) Nové formy mediálního vyprávění. „Narativní expanze“ v současné populární kultuře.
7) Proměny publika: participace, performativita, produsage. „Affordance“ digitálních médií.
8) Kolektivní inteligence vs. expertní paradigma.
9) Sociální sítě, online sociální sítě, komunity. Sociální interakce v prostředí webu. Téma vizibility.
10) Dohled a soukromí na internetu. Politika algoritmů.
11) „Archiv“ v době digitalizace.
12) Základní koncepty „digital humanities“; fenomén vizualizace dat.


* Povinná literatura:

ZITTRAIN, J. The future of the internet: and how to stop it. London: Penguin Books, 2009. ISBN 978-0-141-03159-0. Dostupné online: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4455262/Zittrain_Future+of+the+Internet.pdf?sequence=1

BOLTER, J. D., GRUSIN, R. A. Remediation: understanding new media. Cambridge: MIT Press, 2000. ISBN 0-262-52279-9.

JENKINS, H. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, 2008. ISBN 978-0-8147-4295-2.

BOYD, D., ELLISON, N. B. „Social network sites: Definition, history, and scholarship. In Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1), 2007, s. 210-230, Blackwell.

* Doporučená literatura:

BAKARDJIEVA, M. Internet Society: The Internet in Everyday Life. London: SAGE, 2005. ISBN 0-7619-4339-0.

BOLLIER, D. The Promise and Peril of Big Data. The Aspen Institute, 2010. ISBN: 9780898435160.
Press.

CASTELLS, M. The Rise of the Network Society. The Information Age: 171 Economy, Society, and Culture, volume I. (2nd ed.) Oxford: Blackwell, 2010. ISBN 978-1-4051-9686-4.

CARPENTIER, N. Media and participation: a site of ideological-democratic struggle. Bristol: Intellect, 2011. ISBN 978-1-84150-407-0.DAHLBERG, L. „Computer-Mediated Communication and The Public Sphere: A Critical Analysis.“ In: Journal of Computer-Mediated Communication, 7(1), 2001.

DIJK, J. VAN. The network society. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2012. ISBN 978-1-4462-4895-9.

HABERMAS, J. „Further Reflections on the Public Sphere.“ In: Habermas and the Public Sphere. Ed. CALHOUN, C. Cambridge: MIT Press, 1992, s. 421-461. ISBN 0-262-03183-3.

LÉVY, P. Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace. Plenum Trade, 1997. ISBN: 9780306456350.

LIMA, M. Visual Complexity. Mapping Patterns of Information. New York: Princeton Architectural Press, 2013. ISBN 978-1-61689-219-7.

WEBSTER, F. Theories of the information society [online]. Fourth edition. Abingdon: Routledge, 2014 [cit. 2018-02-12]. International library of sociology. ISBN 978-0-415-71878-3.


* Studijní opora:
Naskenované texty k jednotlivým tématům vložené v SIS.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (23.02.2021)

Požadavkem pro získání zápočtu je zpracování eseje - podrobnosti viz. Dokumenty k předmětu zde v SIS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK