PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sémiotika reklamy (přednáška) - YMSMK008P
Anglický název: Semiotics of Advertising (lecture)
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními mechanismy fungování reklamy. Reklamní sdělení je na jedné straně chápáno jako zvláštní typ (multi)mediálního textu, na straně druhé jako součást specifického komunikačního procesu; oběma hlediskům je věnována pozornost definiční i typologická.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Kapičiak, Ph.D. (11.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím 1. ročníku studijního programu Elektronická kultura a sémiotika, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Témata přednášek:

1) Uvedení do problematiky: základní terminologie a metody

2) Reklamní komunikace a sémiotika

3) Mediální typologie komerčních textů

4) Nová média a jejich reklmaní využití

5) Komunikační strategie komerčních textů

6) Narativita, opakování a seriálovost - formální nástroje persvaze

7) Kulturní determinace reklamních kampaní

8) Reklama a ideologie

9) Etika přesvědčování

10) Diachronie reklamy

11) Aktuální situace ve vybraných segmentech reklamy I.

12) Aktuální situace ve vybraných segmentech reklamy II.

13) Aktuální situace ve vybraných segmentech reklamy III.

Povinná literatura:
BARTHES, R. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004, vybrané kapitoly. ISBN 80-86569-73-X.

BEASLY, R. - DANESI, M. Persuasive Signs. The Semiotics of Advertising. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 2002, vybrané kapitoly. ISBN 978-3110173406.

BERGER, A. The Objects of Afection. Semiotics and Consumer Culture. New York: Palgrave Macmillan, 2010, vybrané kapitoly. ISBN 978-0-230-10372-6.

DESMOND, J. Consuming Behaviour. Basingstoke: Palgrave, 2003, vybrané kapitoly. ISBN 978-0333949924.

DYER, G. Advertising as Communication. London - New York: Routledge, 1982, vybrané kapitoly. ISBN 978-0415027816.

REIFOVÁ, I. et al. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004, vybrané kapitoly. ISBN 80-7178-926-7.

STRAUBHAAR, J. - LAROSE, R. - DAVENPORT, L. Media Now. Understanding Media, Culture, and Technology. Belmont: Wadsworth, 2000. ISBN 978-1-4390-8257-7.

TOLAND FIRTH, K. (ed.) Undressing The Ad. Reading Culture in Advertisement. New York: Peter Lang, 1997, vybrané kapitoly. ISBN 978-0820437552.

WILLIAMSON, J. Decoding Advertisements. New York: Marion Boyars, 1979, vybrané kapitoly. ISBN 0-7145-2614-2.

Doporučená literatura:
EASTIN, M. S. - DAUGHERTY, T. - BURNS, N. M. (eds.) Handbook of Research on Digital Media and Advertising. Hershey - New York: Information Science Reference, 2011, vybrané kaptioly. ISBN 978-1605667935.

KLEINOVÁ, N. Bez loga. Praha: Argo - Dokořán, 2005, vybrané kapitoly. ISBN 80-7203-671-8.

PERLOFF, R. M. The Dynamics of Persuasion. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2003, vybrané kapitoly. ISBN 978-0415805681.

THELLEFSEN, T. - SØRENSEN, B. Seven short comments on pragmatic semeiotic and branding. Semiotica. 2009, 174 (4), s. 377-386.

THELLEFSEN, T. - SØRENSEN, B. - DANESI, M. - ANDERSEN, Ch. A Semiotic Note on Branding. Cybernetics And Human Knowing. 2008, 14 (4), s. 59-69.

Studijní opora:
Naskenované texty a dokumenty zahraniční a domácí k jednotlivým tématům vložené v Moodle.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Diana Rykrová (01.10.2021)

Požadavkem pro získání zápočtu je prezentace a odevzdání seminární práce.

Základní podmínkou pro splnění kursu je pravidelná a aktivní účast na výuce a plnění průběžných semestrálních úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK