PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Bible jako velký kód literatury - YMSMK006P
Anglický název: Bible as a Great Code of Literature
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Neslučitelnost : YMFH022
Záměnnost : YMSMK006PN
Je korekvizitou pro: YMSMK043PV, YMSMK039PV
Je neslučitelnost pro: YMSMK006PN, YMFH022
Anotace
Poslední úprava: DOLEZAL1 (21.09.2020)
Předmět seznámí s Biblí jako velkým kódem literatury. V první části se zaměří na vznik biblického kánonu a apokryfa, poté na místo a recepci Bible ve středověké a novověké literatuře. Zvláštní pozornost bude věnována pojetí intertextuality. Vzhledem k pravděpodobnosti distanční výuky je třeba mít internet, kameru a mikrofon.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Kapičiak, Ph.D. (13.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím 1. ročníku studijního programu Elektronická kultura a sémiotika.

Sylabus
Poslední úprava: DOLEZAL1 (17.12.2019)

Vybraná témata:
1) Northrop Frye a Bible jako literatura
2) Židovská bible - žánry a kánon
3) Křesťanská bible - žánry a kánon
4) Antická vzdělanost a Bible (dilemata církevní Otců)
5) Apokryfa
6) Intertextualita a experimenty raného křesťanství
7) Bible ve středověku - bible jako kniha, paratexty, biblická mnemotechnika a umění paměti
8) Parodie a hranice intertextuality (Svatý Nikdo a parodické pašije)
9) Biblické drama (Mastičkář, Druhá pastýřská hra)
10) Bible v raném novověku, karneval a M. M. Bachtin
11) Úrovně a oblasti literární inspirace Biblí v novověku
12) Strategie převyprávění Bible (např. Joseph Heller: Bůh ví, Mark Twain: Adamův deník a další)
13) Prezentace studentů (analýza textu dle vlastní volby, který je inspirován Biblí)

Povinná literatura:
čítanka textů - naskenované texty a dokumenty zahraniční a domácí k jednotlivým tématům zde: https://ffuk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dolelaff_ff_cuni_cz/EmujuhYTFc5GsaH3F2Id_CABJqptGbLVw01A2is-qA87ZA?e=ALmpsk
Bachtin, M. M. Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha: Argo, 2007. ISBN:978-80-7203-776-6.
Bible (např. ekumenický překlad, případně Bible překlad 21. století <https://www.bible21.cz/online> )
Fish, S. „What Makes an Interpretation Acceptable?“ in Is There a Reader in this Class? The Authority of Interpretive Communities, Cambridge MA: Harvard University Press, 1980, s. 338-355. ISBN 9780674467262.
Frye, N. Velký kód. Bible a literatura, Brno: Host, 1999. ISBN 9788086055688.
Heller, J. Bůh ví. Praha: BB art, 2005. ISBN: 978-80-7381-362-8.

* Doporučená literatura:
Alter, R. The Art of Biblical Poetry, New York: Basic Books, 2011. ISBN: 978-0465022564.
Brown, P. The Making of the Late Antiquity. Cambridge MA: Harvard University Press, 1993. ISBN: 9780674543218.
Dus, J. A., POKORNÝ P., eds. Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN: 9788074294051.
Dus, J. A., ed. Příběhy apoštolů: Novozákonní apokryfy II. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN: 9788070218587.
Dus, J. A., ed. Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy. Praha: Vyšehrad, 2007. ISBN: 9788074292859.
Frye, N. Anatomie kritiky. Brno: Host, 2003, ISBN: 9788072940783.
Kristeva, J. Slovo, dialog a román: texty o sémiotice. Praha: SOFIS, 1999. ISBN: 9788090243934.
Vallée, G. The Shaping of Christianity. The History and Literature of its Formative Centuries (100-800), New York: Paulist Press, 1999. ISBN: 978-0809138678.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: DOLEZAL1 (17.12.2019)

- aktivní účast na hodinách (max. 3 absence)

- biblické kvízy

- závěrečný test

- krátký esej (1-2 A4)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: DOLEZAL1 (21.09.2020)

Pro případ nutnosti online výuky je nezbytné, aby každý student měl možnost připojit se na ZOOM nebo MS TEAMS i s KAMEROU a MIKROFONEM. Děkuji za pochopení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK