PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etnografie životního prostředí - YMSKE003
Anglický název: Environmental Ethnography
Zajišťuje: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Prerekvizity : YMSKE017, YMSKE021
Anotace
Poslední úprava: Bc. Lucie Janouchová (01.06.2018)
Úvod do problematiky etnografického výzkumu v tradici socio-kulturní antropologie. Předmět je uzpůsoben tematice životního prostředí.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (03.02.2023)

1. Úvod: Představení
Povinná četba:

BOELLSTORFF, Tom et al. Ten Myths about Ethnography. In Ethnography and Virtual Worlds, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012, pp. 29-51, ISBN 9780691149509.

 

2. Historie: Co byla etnografie?

Povinná četba:

GEERTZ, Cifford. Záludná hra: poznámky ke kohoutím zápasům na Bali. In Interpretace kultur, Praha: SLON, 2000, pp. 455-501, ISBN 80-85850-89-3.

 

3. Kritiky a reformulace: studium vzhůru, kulturní kritika, problém etnografické autority

 

4. Mnoho tváří reflexivity

5. Více-prostorová etnografie & problém přístupu

6. Etnografie mimo etnos: více-druhová etnografie (host: Lukáš Senft)
Povinná četba:

SENFT, Lukáš. Za plotem čeká vlk: mezi-druhové soužit na Broumovsku v antropocénu, diplomová práce, Praha 2020.

 

7. Smyslová, experimentální a multi-modální etnografie

Povinná četba

ALLESTERO, Andrea and Brit Ross WINTHEREIK. Experimenting with Ethnography: A Companion to Analysis. Durham and London: Duke University Press, 2021. ISBN 9781478011996.

 

8. Etnografie v terénu - praxe I.: zúčastněné pozorování, terénní deník

Zadání úkolu

 

Povinná četba:

EVANS-PRITCHARD, E.E. Appendix IV. Some Reminiscences and Reflections on Fieldwork. In Witchcraft, Oracles, and Magic among the Azande. Oxford: Oxford University Press, 1976. pp. 240-254, ISBN 0198740298.

 

9. Etnografie v terénu - praxe II.: Rozhovory, sekundární data & role náhody

 

10. Okolnosti psaní & žánry etnografie

 

11. Etika
Dokument: Karrabing Film Collective (tba)

 

12. Diskuse knihy

Carse, Ashley. Beyond the Big Ditch: Politics, Ecology, and Infrastructure at the PAnama Canal. Durham: Duke University Press, 2014.

 

13. Diskuse knih

Kirksey, Eben. Emergent Ecologies. Durham: DUKE University Press, 2015.

14. Diskuse úkolu

 

 

 

 


* Povinná literatura:

BALLESTERO, Andrea and Brit Ross WINTHEREIK. Experimenting with Ethnography: A Companion to Analysis. Durham and London: Duke University Press, 2021. ISBN 9781478011996.

 

BOELLSTORFF, Tom et al. Ten Myths about Ethnography. In Ethnography and Virtual Worlds, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012, pp. 29-51, ISBN 9780691149509.

 

EVANS-PRITCHARD, E.E. Appendix IV. Some Reminiscences and Reflections on Fieldwork. In Witchcraft, Oracles, and Magic among the Azande. Oxford: Oxford University Press, 1976. pp. 240-254, ISBN 0198740298.

 

GEERTZ, Cifford. Záludná hra: poznámky ke kohoutím zápasům na Bali. In Interpretace kultur, Praha: SLON, 2000, pp. 455-501, ISBN 80-85850-89-3.

 

SENFT, Lukáš. Za plotem čeká vlk: mezi-druhové soužit na Broumovskuí v antropocénu, diplomová práce, Praha 2020.

 

 * Doporučená literatura:

ABU GHOSH, Yasar a STÖCKELOVÁ, Tereza (eds.). Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi. Praha: SLON, 2014. 250 p. ISBN 9788074191480.

 

BOURDIEU, Pierre. Sociologické hledání sebe sama. Praha: Doplněk, 2012. 108 p. ISBN 978-80-7239-280-3.

 

BUBANDT, Nils. Rubber Boots Methods for the Anthropocene: Doing Fieldwork in Multispecies Worlds. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2023, 432 p. ISBN 978-1517911652.


BURRELL, Jenna. The Field Site as a Network: A Strategy for Locating Ethnographic Research. Field Methods, 2009, vol. 21, no 2. ISSN 1525822X. pp. 181-199.

 

MURCHISON, Julian. Ethnography Essentials: Designing, Conducting, and Presenting Your Research. 1st ed. San Francisco, CA: Wiley, John & Sons, Incorporated, 2009. 260 p. ISBN 978-0470343890.

 

NIELSEN, Morten a RAPPORT, Nigel (eds.). The Composition of Anthropology: How Anthropological Texts are Written. Londýn: Routledge, 2017, 202 p. ISBN 9781138208117.

 

RABINOW, Paul. Reflexe terénního výzkumu v Maroku, Praha: Malvern, 2020, 168p. 978-80-7530-231-1.

 

REES, T. After Ethnos. Durham: Duke University Press, 2018. 192 p.ISBN 978-1-4780-0080-8.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (03.02.2023)

Způsob zakončení kurzu:

10% docházka

30% diskuse povinné četby na hodinách

30% závěrečná prezentace knihy

30% splnění úkolu

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK