PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná etnomuzikologie - YMSKA4
Anglický název: Applied Ethnomusicology
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (27.10.2020)
Charakteristika kurzu: Dnešní podoba aplikované etnomuzikologie (AEM) zdaleka není jednolitá; představuje spíš – slovy jednoho ze zakladatelů, Jeffa Todda Titona – an ever emergent movement, responding differently at various times and places, by means of music-centered intervention, to different cultures, needs and conditions. (Pettan – Titon 2015: 3) Cílem kurzu je seznámit studenty prostřednictvím textů, videí a dalších materiálů s hlavními oblastmi, v nichž je hudba po celém světě využívána v sociálních intervencích, s přednostmi a limity takových přístupů. Pozornost bude věnována i hudebním intervencím v souvislosti s pandemií Covidu. Na každou lekci čtou studenti jeden klíčový text, po domluvě připravují reference o textech doplňkových. Texty jsou dostupné on-line nebo v sisu.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (19.02.2021)

1.      Vstup do terénu: Brandeis University - Acting together on the World Stage (film); projekt Peacebuilding and the Arts; http://www.brandeis.edu/ethics/peacebuildingarts/index.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Peacebuilding%20and%20the%20Arts%3A%20Exploring%20the%20contributions%20of%20arts%20and%20culture%20to%20peace&utm_campaign=Peacebuilding_and_the_Arts_Now_June2017

2.      Vstup do problematiky: Co je AEM? Pettan - Titon 2015: 4 – 10, 71 - 78.

3.      Tan Sooi Beng: „Cultural Engagement and Ownership“, in Pettan – Titon 2015: 109 – 133.

4.      J. T. Titon: „Sustainability, Resilience…“, in Pettan – Titon 2015: 157 – 193.

5.      J. Summit: „Advocacy and the Ethnomusicologist“, in Pettan – Titon 2015: 199 – 226.

6.      Projekt „Music for Global Human Development“ na University of Alberta: https://www.artsrn.ualberta.ca/fwa_mediawiki/index.php?title=Music_for_Global_Human_Development

7.      S. Araujo: „From Neutrality to Praxis: The Shifting Politics of Ethnomusicology in the Contemporary World“, Musicological Annual 2008: 13 – 30.

8.       H. Wissler: „Andes to Amazon on the River Q´eros: Indigenous Voice in Grassroots Tourism“, in Pettan – Titon 2015: 398 – 425.

9.  B. Sweers: „Music and Conflict Resolution…“, in Pettan – Titon 2015: 511 – 540.

10.  P. S. Campbell: „Intersections Between Ethnomusicology, Music Education, and

Community Music“, Pettan – Titon 2015: 639 – 659.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK