PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hudební antropologie - YMSKA3
Anglický název: Music Anthropology
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 2/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:30 / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (21.09.2021)
Předmět je určen především magisterským studentům Antropologických studií. Jeho hlavním cílem je poskytnout představu o základních konceptech antropologie hudby/ etnomuzikologie (hudba jako objekt, hudba jako kultura, hudba jako aktivita…), a naznačit několik dalších vlivných směrů ve výzkumu hudby: nakolik je hudba lidsky specifická, nakolik musí být záměrná, jak funguje ve vztahu k individuální i kolektivní paměti nebo ke konkrétnímu místu, a také jaké je její místo „v těžkých dobách“ (Rice). Předmět má mj. pomoci při výběru témat pro vlastní výzkum. Na každou lekci čtou studenti jeden klíčový text, po domluvě připravují reference o textech doplňkových. Texty jsou dostupné on-line. Podmínky atestace: 70% účast v kurzu a 70% požadovaných anotací. V případě distančního studia budou setkání probíhat on-line v prostředí MS Teams. Témata: 1. O co vlastně v hudební antropologii jde? 2. Kde se vzala etnomuzikologie? 3. Nejcitovanější text oboru: Alan P. Merriam a jeho koncept, ovlivňující (a zatěžující) nás dodnes. 4. Hudba jako studium znaků; lingvistické inspirace. 5. Záměrně organizovaný zvuk? 6. Nebo je hudba něco jiného? 7. A je vůbec druhově specifická? 8. Hudba a paměť 1: Pohled dovnitř hlavy. 9. Hudba a paměť 2: Pohled mezi lidi. 10. Co nás dnes trápí teoreticky? 11. … a prakticky? 12. Aplikovaná etnomuzikologie. 13. Opakování.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (08.09.2022)

1.       O co vlastně jde? Adelaida Reyes: „Co dělají etnomuzikologové? Stará otázka pro nové století.“ Národopisná revue 2/2016: 100 – 109. http://revue.nulk.cz/pdf/r2-2016.pdf

2.       Kde se vzala etnomuzikologie? Guido Adler a jeho konstitutivní text (1885) – s interpretací E. Mugglestone

3.       Nejcitovanější text oboru: Alan P. Merriam (1964) a jeho koncept, ovlivňující (a zatěžující) nás dodnes.

4.       Hudba jako lidká aktivita: Turino: Music as Social Life, 2. kap. (s. 23 - 65).

5.       Záměrně organizovaný zvuk? R. M. Schaffer (2009): „Music and the Soundscape,“The Book of Music and Nature, s. 58 - 68, Steven Feld (2017): „On Post-Ethnomusicology Alternatives: Acoustemology,“ https://static1.squarespace.com/static/545aad98e4b0f1f9150ad5c3/t/59271dbf2994ca24e501de58/1495735745986/Feld+2017.pdf

John Cage (2009): „Happy New Ears,“ The Book of Music and Nature, s. 25 – 29; Mojca Kovačič (2016): „Střet náboženských zvuků v městském prostoru,“ Národopisná revue 2/2016, s. 122 – 131 (link viz výše)

6.       Nebo je hudba něco jiného? (Bruno Nettl (1989): Blackfoot Musical Thought, s. 46 - 65;

7.       A je vůbec druhově specifická? Watson; Whales; Zoomusicology.

8.       Hudba a paměť 1: Pohled dovnitř hlavy. Levitin 5. kap (134 – 167). 

9.       Hudba a paměť 2: Pohled mezi lidi. (Konečně jsme zpět!) Erll 

10.   Co nás dnes trápí (teoreticky)? Co vlastně zkoumáme? Lidi? (Reyes 2017, Ciucci 2017; příp Skořepová Honzlová 2016) Místa? (Seidlová 2016, Jurková 2016) 

11.   … a prakticky? Timothy Rice, 2014: „Ethnomusicology in Times of Trouble“. Yearbook for Traditional Music 46: 191 – 210. Jeff Todd Titon: „Ethnomusicology and Applied Ethnomusicology,“ In The Oxford Handbook of Applied Ethnomusicology, s. 9 - 29

* Povinná literatura:
REYES, A. „Co dělají etnomuzikologové? Stará otázka pro nové století.“ Národopisná revue 2/2016: 100 - 109. ISSN 0862-8351. Dostupné z

FELD, S. On Post-Ethnomusicology Alternatives: Acoustemology, dostupné z
PETTAN, S., TITON, J. T. The Oxford Handbook of Applied Ethnomusicology, Oxford - New York: Oxford University Press 2015, vybrané kapitoly. ISBN 978-0-19-935170-1.

* Doporučená literatura:
MERRIAM, A. P. The Anthropology of Music. Evanston: Northwestern University Press, 1980. ISBN 0-8101-0607-8

JURKOVÁ, Z. Hledání modalit hudebního vzpomínáni, Lidé města 1/2017: 3 - 18. ISSN 1212-8112. Dostupné z .

SCHAFFER, R. M. Music and the Soundscape, The Book of Music and Nature, 2009: 58 - 68. ISBN 978-0-8195-6935-6.

* Studijní opora:
Studijní texty v elektronické podobě budou k dispozici v SIS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK