PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kognitivní antropologie - YMPV002
Anglický název: Cognitive anthropology
Zajišťuje: Program Teoreticko výzkumná psychologie (24-TVP)
Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Záměnnost : YTVP201
Je neslučitelnost pro: YTVP201
Je záměnnost pro: YTVP201
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (25.02.2023)
Hlavním cílem kurzu je tak ukázat v teoretických souvislostech i na konkrétních etnografických reáliích propojenost sociálních a kognitivních věd, v našem případě především sociální a kulturní antropologie a psychologie, jak o to usiluje zejména moderní kognitivní antropologie (Maurice Bloch, Dan Sperber, Roy D´Andrade aj.). Psychologickou antropologii tak chápeme nejen jako subdisciplínu sociální a kulturní antropologie, ale především jako interdisciplinární platformu studující interakci kulturních a mentálních procesů, v jejímž rámci se budeme zabývat kros-kulturním srovnáváním lidské kognice, emocí, vnímání, motivací, imaginace, paměti, mentálního zdraví atd. Výběr témat: 1. Kognitivní antropologie v systému antropologických paradigmat. 2. Kognitivní výzvy v antropologii aneb proč by antropologové neměli ignorovat poznatky kognitivních věd. 3. Strukturalismus Clauda Léviho-Strausse a zkoumání lidské mysli. 4. Kognitivní teorie náboženství. 5. Jazyk, myšlení, kultura. 6. Psychologie a antropologie jako komplementární perspektivy. Psychologické kořeny antropologie. 7. Kultura a jedinec v západní filosofii. 8. Psychoanalýza a kultura: může existovat freudovská antropologie? 9. Kultura, osobnost a společnost. 10. Psychologické procesy a (auto)reflexivita v etnografii. 11. Kulturní konstrukce emocí. 12.Kulturní analýza snů. 13.Kognice, kultura a vnímání barev. 14.Kulturní variace v teorii myšlení. 15.Paměť a kognice. 16.Neuroantropologie a její využití v sociální antropologii.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (06.02.2023)
Povinná literatura:
BLOCH, M. (2012). Anthropology and the Cognitive Challenge. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521803557 (1. kapitola: Why anthropologists cannot avoid cognitive issues and what they gain from these, s. 1-13).
BLOCH, M. (2012). Anthropology and the Cognitive Challenge. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN: 9780521803557 (8. kapitola: Memory, s. 186-217).
CRAPANZANO, V. (2016). Portrét Maročana. Praha: Karolinum. ISBN: 978-80-246-3237-7.
DiMAGGIO, P. (1997). Culture and Cognition. Annual Review of Sociology, 23, 263-287.
HALLOWELL, A. I (1953). Culture, Personality, and Society. In A. Kroeber (ed.), Anthropology Today: An Encyclopedic Inventory. Chicago: University of Chicago Press, s. 597-620. ISBN-13: 978-1299073203.
DOWNEY, G., LENDE, D. H. (2012). Neuroanthropology and the Encultured Brain. In D. Lende, G. Downey (eds.), The Encultured Brain. An Introduction to Neuroanthropology. Cambridge-London: The MIT Press, 23-65. ISBN-13: 978-0262017787.
LILLARD, A. (1998). Ethnopsychologies: Cultural Variations in Theories of Mind. Psychological Bulletin, 123(1), 3-32.
LINDHOLM, C. (2007). Culture and Identity. The History, Theory, and Practice of Psychological Anthropology. Oxford: Oneworld Publications, 2007 (Introduction, s. 3-17). ISBN-13: 978-1851685288.
LINDHOLM, C. (2007). Culture and Identity (2. kapitola: The Discovery of Individual, s. 18-41). ISBN-13: 978-1851685288.
LUTZ, C. A. (1998). Unnatural Emotions. Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll. Their Challenge to Western Theory. Chicago and London: The University of Chicago Press, (kapitola 1: The Cultural Construction of Emotions, s. 3-13). ISBN-13: 978-0226497228.
MATHEWS, H. F., MOORE, C. C. (2001). Introduction: the psychology of cultural experience. In C. C. Moore, H. F. Mathews (eds.), The Psychology of Cultural Experience. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN-13: 978-0521005524.
TEDLOCK, B. (2001). The New Anthropology of Dreaming. In K. Bulkeley (ed.), Dreams. A Reader on Religious, Cultural, and Psychological Dimensions of Dreaming. New York: Palgrave, 249-264. ISBN 978-1-137-08545-0.

Doporučená literatura:
BENEDICT, R. (1999). Kulturní vzorce. Praha: Argo. ISBN: 978-80-7203-212-9.
COLE, J. (2006). Malagasy and Western Conceptions of Memory: Implications for Postcolonial Politics and the Study of Memory. Ethos, 34(2),: 211-243.
D´ANDRADE, R., EGAN, M., (1974). The Colors of Emotion. American Ethnologist, 1(1), 49-63.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK