PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Diplomový seminář I. - YMO007
Anglický název: Master's Thesis Seminar I.
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
N//Je neslučitelnost pro: YMO107
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (19.12.2018)
Diplomový seminář pokrývá celý proces tvorby diplomové práce a umožňuje studentům širší diskuzi o jimi zpracovávaném tématu v teoretické a metodologické rovině, což vhodným způsobem obohacuje samostatné konzultace s vedoucím práce. V rámci Diplomového semináře I. budou studenti seznámeni s procesem přípravy a tvorby diplomové práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (22.04.2020)

Prezenční studium:

 

Kombinované studium:

  • zaslání zvažovaného tématu (či témat) diplomové práce Jiřímu Hlaváčkovi, Ph.D. a Mgr. Janě Wohlmuth Markupové e-mailem nejpozději do 27. 2. 2020
  • účast na kombinované výuce ve dnech 7.-8. 3. 2020 (tematické bloky budou rozvrženy po 27. 2.)
  • výběr tématu a vedoucího práce
  • konzultace tématu s vedoucím práce (min. 1x za semestr)
  • registrace diplomové práce do konce června příslušného semestru
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK