PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociálně-ekonomický rámec organizací občanské společnosti - YMNSEOS2
Anglický název: Socio-economic Framework of Civil Society Organizations
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
JUDr. Lenka Deverová
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (15.02.2022)
Státní závěrečná zkouška Sociálně-ekonomický rámec organizací občanské společnosti testuje znalosti, které se váží k literatuře, studijním textům a zákonům, jež jsou součástí charakteristik předmětů. Do státní zkoušky vstupují předměty: Financování organizací občanské společnosti, Sociální ekonomika a sociální podnikání, Právnické osoby v občanské společnosti, Sociologie managementu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK