PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vybraná témata sociální politiky a občanské společnosti (kombinovaná forma) - YMN307
Anglický název: Selected topics of social policy and civil society (distance learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/4, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaromíra Kotíková
Vyučující: Mgr. Jaromíra Kotíková
Záměnnost : YMN207
Je záměnnost pro: YMN207
Anotace
Poslední úprava: Kristýna Macková (19.02.2019)
Anotace: Cílem předmětu je pochopení vztahu mezi občanskou společností a státem resp. jím nastavenou sociální politikou s využitím konkrétních příkladů z praxe. K pochopení uvedeného vztahu budou vybrány problematiky z oblastí, jakými jsou vzdělávání, trh práce či sociální služby. Absolventi předmětu budou společně s vyučujícím identifikovat jednak nedostatky nastavených systému a jednak prostor pro zapojení občanské společnosti. Témata: 1) Politika zaměstnanosti 2) Aktivní politika zaměstnanosti 3) Dlouhodobě nezaměstnané osoby 4) Zdravotně postižené osoby na trhu práce 5) Osoby po výkonu trestu na trhu práce 6) Rovnost příležitostí 7) Další vzdělávání v kontextu celoživotního učení 8) Další vzdělávání a role zaměstnavatelů 9) Sociální služby 10)Komunitní plánování 11) Financování sociálních služeb 12) Příspěvek na péči 13) Integrace cizinců
Sylabus
Poslední úprava: Kristýna Macková (22.11.2021)

Vyučující Mgr. Jaromíra Kotíková - jaromira.kotikova@gmail.com

* Povinná literatura:
KOTÍKOVÁ, J. Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU. Praha: VÚPSV 109 s. ISBN 978-80-7416-141-4.
HAVLÍKOVÁ, J. a kol. Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. 126 s. ISBN 978-80-7416-328-9.
MERTL, J., BAREŠ, P. Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám. Praha: 42 s. ISBN 978-80-7416-323-4.
* Doporučená literatura:
KOTÍKOVÁ J., BEZDĚK, L. VRŠNÍK, Z. REMR, J. KOTRUSOVÁ, M. VYCHOVÁ, H. Zajištění koncepčního řešení v oblasti stimulace poptávky po dalším vzdělávání jednotlivců i podniků. Analyticko-koncepční studie. Praha: NUOV, 2012. 140 s.
HORA, O., SUCHANEC, M., HORÁKOVÁ, M., RÁKOCZYOVÁ, M., SIROVÁTKA, T. Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2018. 151 s., ISBN 978-80-7416-336-4.
HUBÍKOVÁ, O. Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech. �
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. 101 s., ISBN 978-80-7416-334-0.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK