PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Současné teorie a koncepty ve výzkumu občanské společnosti (kombinovaná forma) - YMN22STK
Anglický název: Contemporary theories and concepts in the research of civil society (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/2, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: YMN33OSPV
Staré označení: YMN05PPLI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Záměnnost : YMN02STK, YMN05PPLI, YMN097
Je záměnnost pro: YMN02STK
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (18.06.2014)
Kurz se zabývá problematikou občanské společnosti v politickém systému se zaměřením na konkrétní empirický výzkum. Seznamuje studující se základními koncepty nutnými pro studium a porozumění občanské společnosti a její roli v politickém systému (občanská společnost, sociální hnutí, sociální kapitál, zprostředkování zájmů, globální občanská společnost), a na příkladech konkrétních výzkumů tyto koncepty ilustruje. Cílem kurzu je rozšíření a prohloubení analytických schopností studujících ve vztahu ke studiu občanské společnosti a jejích aktérů a událostí. Předmět vyžaduje samostatnou četbu, písemné seminární práce a účast v diskusích.
Sylabus
Poslední úprava: FEJFAPET (25.04.2014)

Viz sylabus nahraný v SIS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK