PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Efektivní komunikace a storytelling v občanském sektoru - YMN214
Anglický název: Effective communication and storytelling in the civic sector
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Miriam Vránová
Vyučující: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Miriam Vránová
Anotace
Poslední úprava: Kristýna Macková (15.01.2021)
Studenti se v rámci předmětu seznámí s výkladem pojmu efektivní komunikace a jak ji nastavit v praxi neziskových organizací. A zároveň, jak rozvíjet komunikaci jako nezbytnou kompetenci pro život. Pozornost bude věnována především tomu, jak navazovat a budovat vztahy uvnitř organizací občanské společnosti a také s externími partnery. Studenti poznají řadu konkrétních příkladů z praxe. V rámci praktických skupinových cvičení si studenti zvýší kompetenci efektivně komunikovat, tedy jednat, prezentovat a dosahovat vytyčených komunikačních cílů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK