PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Leadership v občanském sektoru (kombinovaná forma) - YMN138
Anglický název: Leadership in the Civil Sector (Distance Study)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 35 (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
Vyučující: Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D. (14.03.2017)
Předmět se zabývá základními principy vedení lidí se specifiky občanského sektoru. V rámci výuky bude vysvětlen rozdíl mezi vedením a řízením, systémy motivace, hodnocení a podpory pracovníků, stejně jako metody rozvoje vedoucích pracovníků i jejich nástupníků.
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D. (06.09.2021)

Leadership v občanském sektoru

 

Témata:

1. Podstata vedení lidí

2. Leadership a management

3. Charakteristika leadra

4. Situační vedení

5. Komunikace

6. Rozvoj lidí a seberozvoj

7. Vedení porad

8. Time management a řízení času

 

Výuka: dle aktuálního rozvrhu.

Požadavky na splnění předmětu: účast min. 50%, řešení případových studii jako domácí příprava v průběhu semestru.

Literatura: Legnerová, K., 2015, Generační obměna ve vedení podniků. Obdržíte elektronicky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK