PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie a právo pro občanský sektor I. seminář - YMN06PSZI
Anglický název: Economics and Law I. Seminar
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMN06PSZI
Je záměnnost pro: YMN83P1S0
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem semináře a cvičení je samostudium zadaných textů a samostatná práce studenta. Vypracování a prezentace práce: analýza vztahu státních a nestátních neziskových organizací ve vybrané oblasti v ČR. Povinná literatura: Texty v IS; Národní akční plán sociálního začleňování 2004 - 2006. (2005): Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí; Informace uveřejněné na internetu;
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
Sylabus

1) Na SEMINÁŘÍCH budou studenti referovat a hodnotit texty z IS.

1. seminář: Zpráva RNNO o neziskovém sektoru

2. seminář: www.vlada.cz/RNNO: dotace v roce 2005, dotační politika vůči NNO v roce 2006

3. seminář: www.vlada.cz/RNNO/Výbor pro NIF: závěry jednání atd.

4. seminář: www.hest.cz: dobrovolnictví a zákon o dobrovolnické službě

Termíny 4 seminářů stanoveny začátkem semestru.

Texty v elektronické podobě:

1) www.vlada.cz/RNNO: dotace v roce 2005, dotační politika vůči NNO v roce 2006

2) www.vlada.cz/RNNO/Výbor pro NIF: závěry jednání atd.

3) www.hest.cz: dobrovolnictví a zákon o dobrovolnické službě

IS FHS:

4) deklarace "Budovanie občianskej spoločnosti"

5) Salamon M. L.,Globálna revolúcia v združovaní

6) Hrubala J. - Žilinčík, P., Právne aspekty občianskej aktivizácie

7) Zpráva RNNO o neziskovém sektoru

8) Nadační investiční fond

9) Hurytová, I. (2000): Grantování, proces přidělování nadačních příspěvků. Brno: Doplněk.

Studenti v prezenční formě aktivně vystoupí na seminářích, napíší reflexi na texty 4., 5., 6. (rozsah 10 řádků na jednu) a zašlou elektronicky do IS.

Studenti v kombinované formě napíší reflexi na všechny texty 1. - 9. (rozsah 10 řádků na jednu) a zašlou elektronicky do IS.

Elektronické odeslání reflexí: do IS: Ekonomie a právo I. - seminář.

Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
Vstupní požadavky -

Registrace

Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK