PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filantropie a dobrovolnictví - YMN02FID
Anglický název: Philantropy and Volunteering
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Záměnnost : YMN22FID
Je záměnnost pro: YMN22FID
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (01.02.2022)
Na filantropii pohlížíme jako na základ občanského sektoru, protože je jedním z jeho charakteristických zdrojů, ale dárcovství a dobrovolnictví jsou také součástí sociálních vazeb a organizací občanské společnosti. Předmět vymezuje pojmy filantropie, dar, dárcovství, nadace a dobrovolnictví. Filantropii si představíme jako historicky a kulturně situovaný fenomén, ale zaměřovat se budeme na filantropií v soudobé společnosti. Studenti se seznámí s teoriemi, které na pozadí různých vědních disciplín vysvětlují, proč se lidé chovají filantropicky. Pozornost je věnována také souvislostem mezi filantropií, solidaritou a nerovností a aktuálním otázkám elitní filantropie v demokratické společnosti.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (01.02.2022)

Atestace

Získání atestace je podmíněno splněním kvízů z literatury v Moodlu a splněním domácích úkolů (zadání písemného DÚ viz Moodle, u prezenční formy navíc referáty). Klasifikace za předmět vychází z písemného testu. Test v délce minimálně 60 minut bude mít otevřené otázky krátké (výčty, definice) i dlouhé (zamyšlení, porovnání, argumentace) z povinné literatury a obsahu přednášek. V případě, že epidemiologická situace nedovolí prezenční test, nahradí jej online ústní zkoušení. Minimální hranice pro absolvování testu je 60% bodů.

Průběh výuky

Výuka probíhá formou přednášek. V průběhu přednášky proběhne zpětná vazba na kvízy z Moodlu a u prezenční výuky navíc referáty. Na závěr studenti napíší návrh 2 otázek do závěrečného testu z obsahu přednášky, a ty odevzdají vyučující. V případě zhoršené epidemiologické situace se prezenční výuka přesouvá do prostředí MS Teams.

Termín písemného DÚ: 27. 4. 2022

Rozpis přednášek viz soubor v SIS. 

Povinná a doporučená literatury a další výukové materiály viz Moodle.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK