PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z dějin archeologie - YMKDE025
Anglický název: Chapters from history of archeology
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (13.01.2018)
Předmět formou přednášek, doplněných o samostatnou práci studentů ukazuje archeologii jako značně proměnlivý a variabilní kulturní fenomén, který velmi citlivě reaguje na společenský a kulturní vývoj. V úvodu přednášky je archeologie představena jako jeden z pojmů antické řecké filosofie. Archeologie v dnešním slova smyslu, tj. terénní studium pozůstatků zaniklých společností a kultur se začala formovat v období humanismu pozdního středověku a raného novověku. Charakter archeologie se však od té doby mnohokrát změnil. Od přelomu 18. a 19. století až do současné doby je tato vědní disciplína výrazně poznamenána závislostí na střídajících se politických ideologií.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (22.09.2022)

1. Archeologie jako pojem řecké filosofie;
2. Transformace archeologie do terénní vědy v období humanismu;
3. Archeologie jako komplexní věda o antickém starověku;
4. Chronologicko-typologická metoda a její formování v 18. století;
5. Archeologie ve službách evolucionismu;
6. Archeologie jako obor na pomezí přírodních a společenských věd;
7. Archeologie pod vlivem nacionalismu v 19. století;
8. Archeologie pod vlivem nacionalismu ve 20. století;
9. Hledání nových paradigmat, období ekonomických a geografických teorií v polovině 20. století;
10. Procesuální archeologie v 60. letech 20. století, přestup archeologie k antropologii a snahy o exaktní studium;
11. Postprocesuální archeologie v 80. letech 20. století, návrat k (levicovým) politickým ideologiím;
12. Environmentální a krajinné paradigma, sblížení s ekologickým aktivismem;
13. Archeologie současnosti, tápání v postmoderním chaosu.


* Povinná literatura:

- Gojda, Martin. Archeologie krajiny. Praha 2000.
- Matoušek, Václav. Bacín - brána podzemí. Praha 2005.


* Doporučená literatura:

- Fridrich, Jan. Ecce Homo. Svět dávných lovců a sběračů. Praha 2005.
- Malina, Jaroslav. Archeologie včera a dnes aneb mají archeologové šedé hmoty více za nehty než za ušima. České Budějovice 1980.
- Kuna, Martin. a kol. Nedestruktivní archeologie. Praha 2004.
- Kuna, Martin. ed. Archeologie pravěkých Čech 1. Praha 2007.
- Sklenář, Karel. Za jeskynním člověkem. Praha 1984.
- Sklenář, Karel. Archeologie a pohanský věk. Praha 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK