PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie sociální změny - YMH044
Anglický název: Theories of Social Change
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Neslučitelnost : YMH144
Je neslučitelnost pro: YMH144
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (27.01.2018)

Sociální změny se mohou týkat demografických procesů, sociálních struktur, kulturních vzorců, společností a jejich subsystémů, organizací, institucí či skupin. Mohou mít různý rozsah (celkové - dílčí), závažnost a hloubku (hluboké - povrchové), různou délku trvání (dlouhodobé - krátkodobé) a rychlost (rychlé - pomalé). K problému sociální změny se vztahují teorie, které sledují dva základní cíle: a) změnu teoreticky popsat a b) vysvětlit. Teoretický popis je orientován především na vyjádření povahy a směru změny (nahrazení čeho - čím; nárůst - úbytek) a dráhy, po které probíhá (lineární, cyklická, skoková). Vysvětlení se orientuje především na otázky, jaké jsou zdroje dynamiky a inovací, jací hybatelé uvádějí změnu do pohybu a jaké faktory ovlivňují její průběh.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (16.08.2013)

Při překročení kapacity kurzu mají při zápisu kurzu přednost magisterští studenti oboru historická sociologie.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Magdalena Foffová (14.06.2013)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou, která se pojí k danému tématu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (14.06.2012)

Student získává známku na základě ústní zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (27.01.2018)

<

Témata:

1. Teorie sociální změny – úvod (Sztompka)

2. Pojetí času a dějin – starověký Egypt, Řecko, Izrael

3. Pojetí dějin: Patristika, Středověk, Renesance, Novověk

4. Cyklické pojetí dějin Giambatista Vico

5. Teorie pokroku (Turgot, Condorcet)

6. Klasický evolucionismus (H. Spencer, L. Morgan, E. Durkheim, L. Ward)

7. Neoevolucionismus (Lesslie White, Julian Steward, Marshall Sahlins, Elman Service, T. Parsons, Lenski)

8. Biologizující neoevolucionismus, rule systém theory,

9. Cyklické teorie (V. Pareto, Danilevskij, P. A. Sorokin, O. Spengler, A. J. Toynbee,)

10. Historický materialismus a jeho vliv (Karl Marx, I. Wallerstein, A. G. Frank, Ch. Chase-Dunn)

11. Teorie revoluce (B. Moore, T. Skocpol, Jean Baechler, Eisenstadt)

12. Teorie modernizace

Literatura:

Základní

Sztompka P., 1993. The Sociology of Social Change. Oxford: Blackwell Publishing.

Další doporučená literatura:

Šubrt J. (ed.) 2007. Historická sociologie: Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Aleš Čeněk.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK