PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie her, sportu a volnočasových aktivit - YMH027
Anglický název: The Sociology of Games, Sports and Leisure Activities
Zajišťuje: Program Historická sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Záměnnost : YMH127
Je korekvizitou pro: YMH028
Je prerekvizitou pro: YMH205
Je záměnnost pro: YMH127
Anotace -
Cílem jednosemestrálního cyklu přednášek, doplněného seminářem, je vysvětlit funkci her, sportu a jiných volnočasových aktivit v lidské kultuře a společnosti. Výklad se týká jak her předmoderních a moderních, tak i tzv. postmoderních. V rámci přednášek budou podány i základní teorie her (například J. Huizinga, R. Caillois, E. Fink). Teoretické úvahy budou doprovázeny instruktivními ukázkami. Na tuto problematiku organicky naváže ucelená sada přednášek, věnovaná sociologii sportu, nejen profesionálního, nýbrž i amatérského. Prvky každodennosti a stylu života bude zahrnovat rovněž přednáška k cestovatelství a cestopisům. Cestovatelství bude pojato jako činitel kulturní a politické integrace, popřípadě i jako součást sociologie vědění. Dále budou zachyceny základní cestovatelské trendy od středověku až do moderní doby. Cestopisy jsou chápány rovněž jako důležitý pramen ke studiu každodennosti. Stranou pozornosti nezůstane ani výklad sociologie turismu. Přednášky se rovněž dotknou problematiky dalších volnočasových aktivit jako zálib, koníčků a zvláště sběratelství.
Poslední úprava: Šedivcová Karolína, Mgr. (27.01.2018)
Požadavky k zápisu

Při překročení kapacity kurzu mají při zápisu kurzu přednost magisterští studenti oboru historická sociologie, ostatním bude předmět odregistrován!!

Studenti historické sociologie, kterým se z důvodu překročení kapacity nejde zapsat, ať kontaktují tajemnici pracoviště, která je zapíše sama.

Poslední úprava: Soukalová Kateřina, Mgr., Ph.D. (23.09.2015)
Sylabus
Osnova přednášek:

1. Teorie her v pojetí sociologie, kulturologie, filosofie a psychologie. Význam sociologie a etnoanalýzy.

2. Typologie her předmoderních, moderních a postmoderních.

3. Fenomén dobrodružství ze sociologického hlediska.

4. Nomádství a masová kultura v pohybu. Michel Maffesoli a ti druzí.

5. Pojem amatér a profesionál. Kutilství - bricolage. Kult amatéra Andrea Keena.

6. Postmoderní osobnostní vzorce: cizinec, flaneur, poutník, turista, hráč, celebrita.

7. Sociologie sportu profesionálního a amatérského. Sport na lokální úrovni.

8. Vztahy sportu a turistiky (například vysokohorská turistika, lyžování a potápění).

9. Cestovatelství z historickosociologického hlediska.

10. Sociologie turismu. Globalizace a turismus.

11. Hobby, koníčky, záliby. Marginální sociální systém: sběratelství.

12. Závěr: Hry, sport a turismus - sociokulturní změna.

Povinná studijní literatura:

 • ARCHETTI, E. Masculinities. Football, Polo and the Tango in Argentina. Oxford - New York: Berg, 1999. ISBN 978-1859732618.
 • BENDOVÁ, H. Umění počítačových her. Praha: NAMU, 2016. ISBN 978-80-7331-421-7
 • CAILLOIS, R. Lidé a hry. Praha: Nakl. Studia Ypsilon, 1998. ISBN 80-902482-2-5.
 • ČERNÝ, J. Fotbal je hra. Praha: Čs. Spisovatel, 1968.
 • OLIVOVÁ, V. Lidé a hry. Praha: Olympia, 1979.
 • PACHMANOVÁ, M. (ed.). Mít a být. Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese. Praha: VŠUP, 2008. ISBN 978-80-86863-25-2.
 • POSTMAN, N. Ubavit se k smrti. Veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha: Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0747-2.
 • SEKOT, A. Sport a společnost. Brno: Paidó, 2003. ISBN 80-7315-047-6.
 • SCHECHNER, R. Performance Theory. London: Routledge, 1988. ISBN 0-415-31455-0.

Doporučená studijní literatura:

 • GOFFMAN, E. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakl. Studia Ypsilon, 1999. ISBN 80-902482-4-1.
 • HUIZINGA, J. Homo ludens. O původu kultury ve hře. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-7272-020-1.
 • MAFFESOLI, M. O nomádství. Praha: Prostor, 2002. ISBN 80-7260-069-9.
 • OLIVOVÁ, V. Odvěké kouzlo sportu. Praha: Olympia 1989.

Poslední úprava: Šedivcová Karolína, Mgr. (27.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK