PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Feministické teorie, metody a aplikovaný výzkum - YMGSZ100
Anglický název: Feminist Theories, Methods and Applied Research
Zajišťuje: Katedra genderových studií (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Je korekvizitou pro: YMG167
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Magdalena Foffová (20.06.2012)
Část státní závěrečné zkoušky, která je hodnocením studentových znalostí a míry osvojení si poznatků v oboru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK