PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diploma Seminar II. - Research - YMGS515
Anglický název: Diploma Seminar II. - Research
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Ivy Ann Helman, M.A., Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Dagmar Lorenz - Meyer, M.A., Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kristýna Macková (22.02.2019)
Anotace Náplní diplomního semináře je metodologická příprava výzkumu a začátek samotného výzkumu projektu diplomové magisterské práce. Obsahem tohoto semináře je konzultace studujících s vedoucími či konzultanty svých projektů. Cílem kurzu je 1) pravidelný rozbor průběhu metodologické přípravy a výzkumu daného projektu, 2) kritická diskuse o procesu metodologických úskalí a procesu samotného empirického výzkumu diplomových prací. Práce v tomto semináři může probíhat také formou kolektivního čtení a vzájemné kritiky mezi studujícími pod odborným konzultantským dohledem. Tematické okruhy Vzhledem ke koncepci kurzu nejsou fixně určeny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK