PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář III. - psaní - YMGS116
Anglický název: Diplomna Seminar III. – Writing
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Dagmar Lorenz - Meyer, M.A., Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kristýna Macková (22.02.2019)
Anotace Náplní závěrečného diplomního semináře, povinného ve čtvrtém semestru studia, je vlastní psaní diplomové magisterské práce. Obsahem tohoto semináře je pravidelné setkávání studujících, kteří již písemně zpracovávají své výzkumy a dokončují diplomovou práci, s vedoucími či konzultanty svých projektů. Cílem kurzu je pravidelný rozbor průběhu psaní práce na individuální bázi mezi jednotlivými studujícími a jejich konzultanty. Kritická diskuse o procesu psaní a obsahu diplomových prací, může probíhat také formou kolektivního čtení a vzájemné kritiky mezi studujícími pod odborným konzultantským dohledem. Tematické okruhy Vzhledem ke koncepci kurzu nejsou fixně určeny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK