PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář III. - YMG114
Anglický název: Thesis Preparation III.
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMG55PSLI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová (15.04.2014)
Náplní závěrečného diplomního semináře je vlastní psaní diplomové magisterské práce. Obsahem tohoto semináře je pravidelné setkávání studujících, kteří již písemně zpracovávají své výzkumy a dokončují diplomovou práci, s vedoucími či konzultanty svých projektů. Cílem kurzu je pravidelný rozbor průběhu psaní práce na individuální bázi mezi jednotlivými studujícími a jejich konzultanty. Kritická diskuse o procesu psaní a obsahu diplomových prací, může probíhat také formou kolektivního čtení a vzájemné kritiky mezi studujícími pod odborným konzultantským dohledem.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová (15.04.2014)

Stručná anotace předmětu:

Náplní závěrečného diplomního semináře, povinného ve čtvrtém semestru studia, je vlastní psaní diplomové magisterské práce. Obsahem tohoto semináře je pravidelné setkávání studujících, kteří již písemně zpracovávají své výzkumy a dokončují diplomovou práci, s vedoucími či konzultanty svých projektů. Cílem kurzu je pravidelný rozbor průběhu psaní práce na individuální bázi mezi jednotlivými studujícími a jejich konzultanty. Kritická diskuse o procesu psaní a obsahu diplomových prací, může probíhat také formou kolektivního čtení a vzájemné kritiky mezi studujícími pod odborným konzultantským dohledem.

Tématické okruhy:

Vzhledem ke koncepci kurzu nejsou fixně určeny.

Doporučená literatura:

Není relevantní v rámci tohoto kurzu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová (15.04.2014)

Kurz je povinný ve čtvrtém semestru studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK