PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář II. - YMFH014
Anglický název: Diploma Seminar II.
Zajišťuje: Program Filosofie v kontextu humanitních věd (24-FI)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.
Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Mgr. Petr Prášek, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Monika Picková (01.02.2022)
Seminář k formálním náležitostem, metodám a věcné problematice diplomové práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Monika Picková (01.02.2022)
Atestace je podmíněna odevzdáním draftu některé z kapitol diplomové práce (minimálně 15 NS).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK