PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář I. - YMFH013
Anglický název: Diploma Seminar I.
Zajišťuje: Program Filosofie v kontextu humanitních věd (24-FI)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.
Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Petr Prášek, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Monika Picková (01.02.2022)
Seminář k formálním náležitostem, metodám a věcné problematice diplomové práce.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (04.10.2020)

Kurz probíhá formou individuálních konzultací s vedoucí/m diplomové práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Monika Picková (02.02.2023)

Atestace je podmíněna registrací tématu diplomové práce (po dohodě s vedoucí/m).

Postup registrace diplomové práce naleznete na webu programu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK