PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etika a morální filosofie - YMFA50
Anglický název: Ethics and Moral Philosophy
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Neslučitelnost : YMFH003
Je neslučitelnost pro: YMFH003
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (15.12.2020)
Cílem kurzu je získat základní vzhled do vybraných otázek a témat tzv. praktické filosofie, jak se ustavily v tradici západního myšlení od antiky po současnost. Smyslem nebude předvést souhrnný vývoj morální reflexe či dějin (praktické) filosofie, ale spíše představit různost etických témat a odlišnost přístupů k nim.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (03.02.2021)

Po dobu omezení prezenční výuky v LS 2021 bude výuka probíhat online v prostředí ms-teams. Přímý odkaz na tým je zde.

K týmu se můžete připojit též s pomocí kódu: axzmt3u1) Štěstí vs. moralita.
2) Etika ctností.
3) Sebevláda I (Platón, Aristotelés).
4) Sebevláda II (D. Hume).
5) Sebevláda III (F. Nietzsche).
6) Vůle I (sv. Pavel, Epiktétos).
7) Vůle II (sv. Augustin).
8) Svoboda a nutnost I (D. Hume).
9) Svoboda a nutnost II (I. Kant).
10) Osobní identita I: tělo-duše-mysl.
11) Osobní identita II: "já" myslící a jednající.
12) Osobní identita III: J. Locke, D. Hume.
13) Otázka "zla".

 

Literatura:

Povinná:

 • Arendt, Hannah. Vita activa, neboli O činném životě. Praha: OIKOYMENH, 2007, s. ISBN 978-80-7298-185-4.
 • Aristotelés. knihy I-III, VI-X. In Aristotelés. Etika Níkomachova . Praha: Petr Rezek, 2013, s. -. ISBN 978-80-86207-35-3..
 • Hume, David. An enquiry concerning the principles of morals : a critical edition. : , 1998, 308 s. ISBN 978-0-19-926633-3.
 • Kant, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha: OIKOYMENH, 2014, 103 s. ISBN 978-80-7298-501-2.
 • Locke, J.. O identitě a různosti. In Locke, John. Esej o lidském chápání . Praha: Oikoymenh, 2012, s. 334-355. ISBN 978-80-7298-304-9..
 • Mill, John Stuart. Utilitarismus. Praha: Vyšehrad, 2011, 182 s. ISBN 978-80-7429-140-1.
 • Nietzsche, Friedrich. Genealogie morálky : polemika. Praha: Aurora, 2002, 147 s. ISBN 80-7299-048-9.

 

 Doporučená:

 • Arendt, Hannah. Willing. In Arendt, Hannah. The life of the mind : one-volume edition . San Diego ; New York ; London: Harcourt Brace Jovanovich, , s. -. ISBN 978-0-15-651992-2..
 • Karfíková, Lenka. Milost a vůle podle Augustina. Praha: Oikoymenh, 2006, 382 s. ISBN 80-7298-172-2.
 • Deleuze, Gilles. Nietzsche a filosofie. V Praze: Herrmann & synové, 2016, 343 s. ISBN 978-80-87054-47-5.
 • Cicero, Marcus Tullius. O povinnostech : rozprava o třech knihách věnovaná synu Markovi. Praha: Svoboda, 1970, 193 s. ISBN .
 • Augustin. Vyznání. V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2019, 439 s. ISBN 978-80-7566-086-2.
 • Epiktétos. Rukojeť. In Epiktétos. Rukojeť ; Rozpravy . Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957, s. -. ISBN ..
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (15.12.2020)

Aktivní účast: plnění úkolů k přednáškám (20%)

Písemná práce (50%)

Kolokvium (30%)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK