PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie životního prostředí III. - YME003
Anglický název: Environmental Economics III.
Zajišťuje: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. (23.06.2009)
Kurz seznamuje se základy teorie regulace, nástrojů a jejich dopadů. Bude představen problém externích nákladů a jeho řešení prostřednictvím dobrovolného vyjednávání nebo státních intervencí. Po klasifikaci nástrojů environmentální regulace, naváže diskuse jejich účinnosti a fungování, se zaměřením na přednosti a omezení tržně konformních nástrojů. Speciálně se zaměříme na chování a spotřebu domácností. Ve druhé části diskutujeme problém růstu a udržitelnosti z pozic normativní a pozitivní ekonomie včetně přístupů analýzy "decouplingu" a hypotézy Environmentální Kuznetsovy křivky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK