PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analýza dat ze sociologického výzkumu - YME001
Anglický název: Sociological Research Data Analysis
Zajišťuje: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. (24.10.2008)
Kurz poskytuje studentům základy pro zpracování a interpretaci dat ze sociologického výzkumu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK