PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Dějiny evropské vzdělanosti IV. - YMD022
Anglický název: History of European Scholarship IV.
Zajišťuje: Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
N//Je neslučitelnost pro: YMKDE001, YMKDE002
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. (08.02.2019)
Čtvrtá část čtyřsemestrálního cyklu o vývoji, resp. proměnách modu evropské vzdělanosti od starověku po současnost je věnována době po II. světové válce. Pojem i náplň vzdělání, koncept vzdělanostní emancipace, společenská role a prestiž vzdělání, vše se opět do základů proměnilo. Přednáška bude sledovat cestu z trosek válkou zničené a o část vzdělanostních elit připravené Evropy k dnešnímu postkulturnímu, jako trvalá blahobytná krize vnímanému stavu. Zvláštní pozornost bude věnována dějinám Univerzity Karlovy ve středoevropském kontextu.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. (08.02.2019)

Přehled jednotlivých hodin:

19. 2. - odpadá, přednášející je mimo Prahu

26. 2. Úvod. Rok 1945 jako bod nula

5. 3. Na cestě k rozdělené Evropě

12. 3. Zotročená univerzita: sovětizace vědy a školství ve východním bloku

19. 3. Akademie věd versus univerzita - radikální proměna jednoho tradičního vztahu

26. 3. Fenomén roku 1956 ve středoevropské perspektivě

2. 4. Od období tání ke zlatým šedesátým

9. 4. Proměny evropského studentského hnutí v 60. letech

16. 4. Československý a evropský rok 1968

23. 4. - odpadá, přednášející je mimo Prahu

30. 4. Krize tradičních univerzit od 70. let. Normalizace

7. 5. Rok 1989 ve středoevropské vědě a kultuře

14. 5. Obnova akademické samosprávy, Magna Charta Universitatum, Boloňský proces

21. 5. Závěrečné shrnutí

Hodiny, které odpadají kvůli jiným pracovním povinnostem přednášejícího, budou nahrazeny formou tematické exkurze zaměřené na dějiny pražských vysokých škol a vědeckých institucí.

* Povinná literatura:
Rüegg, Walter, ed. A history of the university in Europe / Vol.4, Universities since 1945. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 660 s. ISBN 978-0-521-36108-8.
POUSTA, Zdeněk - HAVRÁNEK, Jan. Dějiny Univerzity Karlovy IV (1918-1990). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 672 s. ISBN 80-7184-539-6.
Pešek, Jiří, ed. Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii: (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10.-2.11.2002). III, Univerzity a vzdělání. Vyd. 1. Praha: Matfyzpress, 2002. 169 s. ISBN 80-86732-00-2.

* Zkouška: odborný esej na zadané téma

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK