PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evropské kulturní a duchovní dějiny - YMD001
Anglický název: European Cultural and Intellectual History
Zajišťuje: Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (05.06.2013)
Část státní závěrečné zkoušky.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (26.06.2015)

Koncepce státních závěrečných zkoušek oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny

Zkouška se bude sestávat ze tří otázek. První otázka se týká širšího kulturního kontextu tématu diplomové práce, otázku volí předseda komise. Druhá otázka se bude týkat některého tématu ze starších kulturních dějin Evropy (zhruba do roku 1500), otázku si student losuje. Třetí otázka se bude týkat některého tématu z novějších kulturních dějin Evropy (zhruba od roku 1500 do současnosti), otázku si student losuje. Otázky a literatura k nim jsou dány rozsahem čtyř skeletových předmětů (Evropská slovesná kultura, Evropská vizuální kultura, Evropská duchovní kultura a Dějiny evropské vzdělanosti) a jsou dostupné zde. Na přípravu odpovědí bude mít student 10 min.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK