PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antropologie biomedicíny a jejích alternativ - YMA348
Anglický název: Anthropology of Biomedicine and its Alternatives
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (27.09.2017)

Kurz zprostředkuje studujícím základní terminologii medicínské antropologie (medikalizace, biopolitika, lokální biologie ad.) a vybrané klíčové texty a tematické studie (Lock, Scheper-Hughes, Rose, Mol ad.). Uvede studující do současných diskuzí v rámci oboru a teoretických trendů. Zvláštní důraz bude kladen na možnosti etnografie jako metodologicko-teoretického přístupu ke studiu nejednoznačných a nekoherentních jevů a procesů a na možnosti etnografického zkoumání napříč biologicko-socio-kulturními skutečnostmi. Přednáška a seminář budou fungovat v propojení - je proto třeba zapsat si zároveň obě části kurzu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK