PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do hudební antropologie - YMA298
Anglický název: Introduction to Anthropology of Music
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 25
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: YMA334
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (30.08.2019)
Charakteristika kurzu: Kurz je určen především magisterským studentům Obecné antropologie. Jeho hlavním cílem je poskytnout představu o základních konceptech antropologie hudby/ etnomuzikologie (hudba jako objekt, hudba jako kultura, hudba jako aktivita…), a naznačit několik dalších vlivných směrů ve výzkumu hudby: nakolik je hudba lidsky specifická, nakolik musí být záměrná, jak funguje ve vztahu k individuální i kolektivní paměti nebo ke konkrétnímu místu, a také jaké je její místo „v těžkých dobách“ (Rice). Kurz má mj. pomoci při výběru témat pro vlastní výzkum. Na každou lekci čtou studenti jeden klíčový text, po domluvě připravují reference o textech doplňkových. Texty jsou dostupné on-line nebo v sisu. Podmínkou atestace je 70% účast v kurzu a zaslání 70% anotací.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (30.08.2019)

Úvod do hudební antropologie

Doc. Zuzana Jurková, PhD.

Vokovice, podnělí 11:00 – 12:20

      

1.       O co vlastně jde? Adelaida Reyes: „Co dělají etnomuzikologové? Stará otázka pro nové století.“ Národopisná revue 2/2016: 100 – 109. http://revue.nulk.cz/pdf/r2-2016.pdf

2.       Kde se vzala etnomuzikologie? Guido Adler a jeho konstitutivní text (1885) – s interpretací E. Mugglestone

3.       Nejcitovanější text oboru: Alan P. Merriam (1964) a jeho koncept, ovlivňující (a zatěžující) nás dodnes.

4.       Hudba jako studium znaků; lingvistické inspirace: Matejka, Steven Feld. Stone?

5.       Záměrně organizovaný zvuk? R. M. Schaffer (2009): „Music and the Soundscape,“The Book of Music and Nature, s. 58 - 68, Steven Feld (2017): „On Post-Ethnomusicology Alternatives: Acoustemology,“ https://static1.squarespace.com/static/545aad98e4b0f1f9150ad5c3/t/59271dbf2994ca24e501de58/1495735745986/Feld+2017.pdf

John Cage (2009): „Happy New Ears,“ The Book of Music and Nature, s. 25 – 29; Mojca Kovačič (2016): „Střet náboženských zvuků v městském prostoru,“ Národopisná revue 2/2016, s. 122 – 131 (link viz výše)

6.       Nebo je hudba něco jiného? (Bruno Nettl (1989): Blackfoot Musical Thought, s. 46 - 65;

7.       A je vůbec druhově specifická? Watson; Whales; Zoomusicology.

8.       Hudba a paměť 1: Pohled dovnitř hlavy. Levitin 5. kap (134 – 167).

9.       Hudba a paměť 2: Pohled mezi lidi. (Konečně jsme zpět!) E

10.   Co nás dnes trápí (teoreticky)? Co vlastně zkoumáme? Lidi? (Reyes 2017, Ciucci 2017; příp Skořepová Honzlová 2016) Místa? (Seidlová 2016, Jurková 2016) 

11.   … a prakticky? Timothy Rice, 2014: „Ethnomusicology in Times of Trouble“. Yearbook for Traditional Music 46: 191 – 210. Jeff Todd Titon: „Ethnomusicology and Applied Ethnomusicology,“ In The Oxford Handbook of Applied Ethnomusicology, s. 9 - 29

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK