PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do hudební antropologie - YMA298
Anglický název: Introduction to Anthropology of Music
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 25
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: YMA334
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (24.01.2019)
Charakteristika kurzu: Dnešní podoba aplikované etnomuzikologie (AEM) zdaleka není jednolitá; představuje spíš – slovy jednoho ze zakladatelů, Jeffa Todda Titona – an ever emergent movement, responding differently at various times and places, by means of music-centered intervention, to different cultures, needs and conditions. (Pettan – Titon 2015: 3) Cílem kurzu je seznámit studenty prostřednictvím textů, videí a dalších materiálů s hlavními oblastmi, v nichž je hudba po celém světě využívána v sociálních intervencích, s přednostmi a limity takových přístupů. Zvláštní pozornost bude věnována tématu hudby a paměti. Na každou lekci čtou studenti jeden klíčový text, po domluvě připravují reference o textech doplňkových. Texty jsou dostupné on-line nebo v sisu.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (19.02.2019)

Úvod do hudební antropologie: Aplikovaná etnomuzikologie

Doc. Zuzana Jurková, PhD.

Vokovice, FH3, středa 11:00 – 12:20

      

1.      Vstup do terénu: Brandeis University - Acting together on the World Stage (film); projekt Peacebuilding and the Arts; http://www.brandeis.edu/ethics/peacebuildingarts/index.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Peacebuilding%20and%20the%20Arts%3A%20Exploring%20the%20contributions%20of%20arts%20and%20culture%20to%20peace&utm_campaign=Peacebuilding_and_the_Arts_Now_June2017

2.       Vstup do problematiky: Co je AEM? Pettan - Titon 2015: 4 – 10, 71 - 78.

3.        Tan Sooi Beng: „Cultural Engagement and Ownership“, in Pettan – Titon 2015: 109 – 133.

4.        J. Summit: „Advocacy and the Ethnomusicologist“, in Pettan – Titon 2015: 199 – 226.

5.      Projekt „Music for Global Human Development“ na University of Alberta: https://www.artsrn.ualberta.ca/fwa_mediawiki/index.php?title=Music_for_Global_Human_Development

6.      S. Araujo: „From Neutrality to Praxis: The Shifting Politics of Ethnomusicology in the Contemporary World“, Musicological Annual 2008: 13 – 30.

7.       H. Wissler: „Andes to Amazon on the River Q´eros: Indigenous Voice in Grassroots Tourism“, in Pettan – Titon 2015: 398 – 425.

8.     P. S. Campbell: „Intersections Between Ethnomusicology, Music Education, and

Community Music“, Pettan – Titon 2015: 639 – 659.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK