PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář pro historickou antropologii - YMA034
Anglický název: Thesis Preparation for Historical Anthropology
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
doc. Dr. phil. Pavel Himl
Vyučující: doc. Veronika Čapská, Ph.D.
doc. Dr. phil. Pavel Himl
PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Záměnnost : YMA16VSLI, YMA24VCLI, YMA24VCZI, YMA25VCLI, YMA26VCLI
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (16.02.2017)

Úvodní část kurzu v zimním semestru je zaměřena na četbu a rozbor současné českojazyčné historiografie, především na stylistiku odborného textu na poli české historické antropologie a její rozdíly a možnosti ve srovnání s odborným psaním v jiných humanitních oborech. V dalších hodinách prezentují studenti a studentky své diplomní projekty, o nichž se vede diskuse (cíle projektu, konceptuální rámce, výchozí teze, zvolená metodologie, nosnost pramenů pro zvolený projekt, struktura diplomní práce, formální rovina odborného textu atd.). U pokročilejších studentů se čtou a diskutují konkrétní kapitoly z diplomních prací. Výuka v letním semestru se pak soustředí především na rozbor samotných diplomních prací. Kurz je povinný pro studenty druhých ročníků magisterského cyklu historické antropologie a volitelný pro studenty prvních ročníků tohoto magisterského cyklu a studenty ostatních cyklů a oborů, včetně bakalářů. Pro získání atestace je povinná prezentace diplomního projektu, aktivní účast na diskusi a docházka na 2/3 hodin.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (16.02.2017)

 

Od studentů se v zimním smestru očekává referát v úvodních hodinách nebo prezentace projektu (v případě vyššího počtu studentů podrobná písemná verze projektu a zpráva o pokračující práci) a účast na minimálně 2/3 hodin, podrobnosti osobní dohodou. Podmínkou pro udělení atestace v LS je kromě docházky na 2/3 hodin buď referát na jedné z úvodních hodin (vybraná recentní historiografie z hlediska intelektuálního stylu) nebo prezentace vlastního diplomního projektu, případně četba již hotových kapitol.  Atestace za letní semestr bude udělena v případě odevzdání diplomního projektu a jeho nahrání do SIS do konce června.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK