PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář - Historická antropologie - YDI012
Anglický název: Doctoral Seminar - Historical Anthropology
Zajišťuje: Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Dr. phil. Pavel Himl
doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Vyučující: prof. Dr. phil. Pavel Himl
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Dr. phil. Pavel Himl (11.11.2020)
Kromě diskusí o aktuálních problémech české i zahraniční historické vědy představují hlavní osu kurzu prezentace konkrétních doktorských projektů. U studentů a studentek na počátku doktorského studia se pozornost soustředí především na cíle projektu, konceptuální rámce, výchozí teze a otázky, zvolená metodologie, nosnost pramenů pro zvolený projekt, strukturu dizertace, formální rovinu odborného textu atd. U pokročilejších účastníků se v rámci semináře čtou a diskutují již hotové části dizertace.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (23.06.2010)

Doktorandský seminář pro historickou antropologii bude probíhat kontinuálně od letního semestru 2010.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JAJE (21.06.2010)

Pro spnění atestace musí studující prezentovat svůj doktroský projekt, další podmínkou jejího udělení je pravidelná docházka (alespoň 2/3 kurzů) a aktivní diskuse na seminářích. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK