PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etická problematika v teorii a praxi archeologického studia - YDEE010
Anglický název: MethEthical issues in the theory and practice of archaeological studies
Zajišťuje: Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: písemná
Rozsah, examinace: 0/12, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (26.04.2021)
Smyslem kurzu je představit posluchačům výběr základních etických problémů současné archeologie, zejména v českých zemích. A to jak problémů tradovaných z minulosti (v interpretaci pravěkých a časně historických dějin je stále přítomné nacionalistické paradigma 19. a počátku 20. století), tak zcela současných (např. využívání a zneužívání detektorů kovů). Připomínány budou problémy, které jsou dlouholetou součástí archeologické „každodennosti“ (např. fenomén archeologické/historické/kulturní památky a archeologické památkové péče) i problémy, kterou jsou v našich zemích zatím přítomny spíše latentně (např. otázka, zda je přípustné archeologické studium hrobů, hřbitovů a obecně „kultovních“, přesněji posvátných míst).
Literatura
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (31.05.2021)

Povinná:

  • Gojda, Martin. Archeologie krajiny : vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha: Academia, 2000, 238 s. ISBN 80-200-0780-6.
  • Kuna, Martin. Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěky svět a jeho poznání. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2007, 168 s. ISBN 9788086124759.

Doporučená:

  • Kuna, Martin a kol.. Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století. Praha: AÚ AV ČR Academia, 2014, 517 s. ISBN 978-80-87465-78-9 .
  • Sklenář, Karel, Bláhová-Sklenářová, Zuzana. Biografický slovník archeologů. Praha: Libri, 2005, 726 s. ISBN 80-7277-253-8.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (26.04.2021)
Povinná literatura:
Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Raha: Academia.
Kuna M. ed. 2007: Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký svět a jeho poznání. Praha: Archeologický ústav AV ČR

Doporučená literatura:
Kuna, M. a kol. 2014: Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století. Praha: Aacademia.
Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha: Libri.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK